fbpx spotkania SEMINARYJNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

spotkania SEMINARYJNE

spotkania SEMINARYJNE

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 maja 2019 roku, 12:05
L.P. SEMINARIUM DYPLOMOWE (sem. letni) 2018/2019 Dni spotkań
1 SEM - ADAMCZAK-RETECKA - Prawo Unii Europejskiej (AS3 - 6 semestr) 

seminarium będzie się odbywało w środy: 8.30-9.15 oraz czwartki 13.00-13.45

od dnia 3/04/2019 seminarium odbywać się będzie w środy 8.30-10.00

2 SEM - BAGIŃSKA - Prawo cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
3 SEM - BALWICKA-SZCZYRBA - Prawo cywilne (PZ5 - 10 semestr)  Spotkania seminaryjne (studenci zaoczni) odbędą się w dniu:
23.02, godz. 14.30
02.03, godz. 11.30
09.03, godz. 15.00
23.03, godz. 16.30
4 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (MSA1 - 2 semestr)   
5 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS5+PW5 - 10 semestr)   
6 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PZ5 - 10 semestr)   
7 SEM - BĄKOWSKI - Prawo i postępowanie administracyjne (PAiGZ2 - 4 semestr) Spotkania seminaryjne odbędą się:

- 16/03/2019, 11:00-12:30
- 24/03/2019, 12:00-14:30
- 30/03/2019, 12:00-13:30
- 6/04/2019, 12:10-13:40
- 11/05/2019, 15:45-17:15
8 SEM - BIELAWSKA - Podatki i ubezpieczenia (PiDPZ1 - 2 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
9 SEM - BIELAWSKA (PiDPLS3 - 6 semestr) [Podatki i ubezpieczenia]  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
10 SEM - BIELAWSKA (PiDPLZ3 - 6 semestr) [Podatki i ubezpieczenia]  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
11 SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (MA1 - 2 semestr)  I ROK ADMINISTRACJI ZAOCZNEJ (MA-1) – semestr 2

09 marca – godz. 16:40 – pok. 3012
23 marca – godz. 16:40 – pok. 3012
06 kwietnia – godz. 17:25 – pok. 3012
27 kwietnia – godz. 16:40 – pok. 3012
11 maja – godz. 16:40 – pok. 3012
25 maja – godz. 10:30 – pok. 3012
12 SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (MA2 - 4 semestr)  II ROK ADMINISTRACJI ZAOCZNEJ (MA-2) – semestr 4

02 marca – godz. 17:00 – pok. 3012
07 kwietnia – godz. 14:00 – pok. 3012
27 kwietnia – godz. 12:00 – pok. 3012
18 maja – godz. 16:45 – pok. 3012
13 SEM - BOGUSZ [Prawo i postępowanie administracyjne] (PiDPZ2 - 4 semestr)  II ROK PiDP ZAOCZNE – semestr 4

17 marca – godz. 16:35 – pok. 3012
14 kwietnia – godz. 20:00 – pok. 3012
18 maja – 15:45 – pok. 3012
14 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (EIBLZ2 - 4 semestr) 

Spotkanie seminarium mgr dla II EIBL NS prowadzonego przez. Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean odbędzie się w niedziele 3.03.19 o godz. 10.00 w pok.3001.

Spotkania seminarium mgr „Ekoprawo” EIBLZ II rok semestr 4 prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Ciechanowicz-McLean odbędą się w dniach:
6 kwietnia 2019 (sobota)     godz. 14.30 w p. 3001
18 maja 2019      (sobota)     godz. 14.30 w p. 3001

15 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  Spotkania seminaryjne odbywają sie w poniedziałki o godz. 18.00 w pok. 3001.
16 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Prawo ochrony środowiska] (MA2 - 4 semestr) 

Spotkanie seminarium mgr dla II Adm NS prowadzonego przez Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean odbędzie się w sobotę 2.03.19 o godz. 17.00 w pok. 3001.

Spotkania seminarium mgr „Prawo ochrony środowiska” Administracja niestacjonarna MA II rok semestr 4 prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Ciechanowicz-McLean odbędą się w dniach:
7 kwietnia 2019 (niedziela)           godz. 16.00 w p. 3001
18 maja 2019      (sobota)                 godz. 10.00 w p. 3001

17 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)   
18 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KS3 - 6 semestr)   
19 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KZ3 - 6 semestr)   
20 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna {1} (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
21 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna {2} (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
22 SEM - CIOSEK {1} - Psychologia penitencjarna (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
23 SEM - CIOSEK {2} - Psychologia penitencjarna (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
24 SEM - CORA Łukasz - Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego (AS3 - 6 semestr)  piątki, godz.: 11:45-13:15, pok. 3069
25 SEM - CORA Łukasz - Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego (AZ3 - 6 semestr) 

pierwsze spotkanie, 23/02/2019, 10:00-12:15, pok. 3069

Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego ( AZ3 - 5 sem. ) 

 
03.03. g. 12.00-14.15
27.04. g. 12.50-15.15
26.05  g. 15.45-17.30
02.06  g. 11.15.13.30 8/06/2019 godz. 11.00-13.00
26 SEM - CORA Łukasz - Postępowanie karne (KZ3 - 6 semestr) 

pierwsze spotkanie, 23/02/2019, 12:15-14:00, pok. 3069

Postępowanie karne ( KZ3 - 5 sem )

 
17.03. 11.15-14.45
13.04. 11.00-13.15
25.05. 11.00-13.15
02.06. 13.30-15.45.8/06/2019 godz. 13.00-15.00
27 SEM - DOBACZEWSKA - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
28 SEM - DRZEWICKI - Prawo mędzynarodowe publiczne (PS5 + PW5 - 10 semestr)  Pierwszy termin seminariów mgr na PS-5: 26.II, g. 11.00-13.00
29 SEM - DRZEWICKI - Prawo międzynarodowe (EIBLZ2 - 4 semestr)   
30 SEM - FINGAS - Postępowanie karne (KS3 - 6 semestr)  KS3, sem. postępowanie karne
środy 15:15-17:00, pok. 3070
31 SEM - FINGAS - Postępowanie karne (KZ3 - 6 semestr) 

KZ3, sem. postępowanie karne
16.03 11:00-14:00
13.04 13:30-16:30
11.05 13:00-16:00
08.06 10:00-12:15

pok. 3070

32 SEM - GIĘTKOWSKI [Prawo i postępowanie administracyjne] (MSA2 - 4 semestr)  poniedziałki, 12.30-14.00, pok. 3020
33 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPLS2 - 4 semestr)   
34 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPLZ2- 4 semestr)   
35 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPZ1 - 2 semestr)   
36 SEM - GLINIECKA - Prawo finansowe (MSA1 - 2 semestr)   
37 SEM - GLINIECKA - Prawo finansowe (PiDPZ1 - 2 semestr)   
38 SEM - GLINIECKA - Prawo podatkowe (PiDPLS2 - 4 semestr)   
39 SEM - GLINIECKA - Prawo podatkowe (PiDPLZ2- 4 semestr)   
40 SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 6 semestr) [Podatki samorządowe]   
41 SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 6 semestr) [Prawo podatkowe]   
42 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ3 - 6 semestr) [Podatki samorządowe]   
43 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ3 - 6 semestr) [Prawo podatkowe]   
44 SEM - GLINIECKA [Podatki samorządowe] (PiDPZ2 - 4 semestr)   
45 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (MA2 - 4 semestr)   
46 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (MSA2 - 4 semestr)   
47 SEM - GLINIECKA {1} [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 4 semestr)   
48 SEM - GLINIECKA {2} [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 4 semestr)   
49 SEM - GLINIECKI - Prawo biznesu (EUBA3 - 6 semestr)   
50 SEM - GWIZDAŁA {1} [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ2 - 4 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
51 SEM - GWIZDAŁA {2} [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ2 - 4 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
52 SEM - JASTRZĘBSKA - Finanse i podatki (PiDPZ1 - 2 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
53 SEM - JASTRZĘBSKA (PiDPLS3 - 6 semestr) [Podatki i ubezpieczenia]  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
54 SEM - JĘDRZEJEWSKI - Zarządzanie ryzykiem podatkowym (PiDPLS2 - 4 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
55 SEM - JĘDRZEJEWSKI - Zarządzanie ryzykiem podatkowym (PiDPLZ2- 4 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
56 SEM - JUCHNEVICIUS - Prawo finansowe (PiDPZ1 - 2 semestr)  Pierwsze spotkanie organizacyjne 8.03.2019 Piątek godz. 9:00 pok. 3010
57 SEM - JUCHNEVICIUS - Prawo finansowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  Pierwsze spotkanie organizacyjne 8.03.2019 Piątek godz. 11:00 pok. 3010
58 SEM - JUCHNEVICIUS - Prawo finansowe (PZ5 - 10 semestr)  Pierwsze spotkanie organizacyjne 9.03.2019 Sobota godz. 9:00 pok. 3010
59 SEM - KANTY - Postępowanie karne (KZ3 - 6 semestr)   
60 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA) 

poniedziałki, godz. 13.00 – 14.30 (pierwsze spotkanie 11 marca)

Wszystkie spotkania odbędą się w Zakładzie Kryminalistyki i Prawa Dowodowego
61 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka (KS3 - 6 semestr) 

poniedziałki, godz. 14.30 – 16.00

Wszystkie spotkania odbędą się w Zakładzie Kryminalistyki i Prawa Dowodowego
62 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka (KZ3 - 6 semestr) 

03.03.2019 r. – godz. 13.00 – 14.30
23.03.2019 r. – godz. 16.00 – 17.30
27.04.2019 r. – godz. 16.00 – 17.30
12.05.2019 r. – godz. 15.30 – 17.00
19.05.2019 r. – godz. 15.30 – 17.00
01.06.2019 r. – godz. 14.00 – 15.30

Wszystkie spotkania odbędą się w Zakładzie Kryminalistyki i Prawa Dowodowego
63 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK - Finanse i podatki (PiDPZ1 - 2 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
64 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK {1} [Finanse i podatki] (PiDPZ2 - 4 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
65 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK {2} [Finanse i podatki] (PiDPZ2 - 4 semestr)  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
66 SEM - KOWALSKA - Prawo ochrony własności intelektualnej (AS3 - 6 semestr)  Seminarium będzie się odbywać w środy o godz. 18:45
67 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  terminy seminarium dla V prawo stacj. : 04.03 i 11.03 - poniedziałek godz. 14, a od 21.03 czwartek godz. 15.00 pok. 4005
68 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ5 - 10 semestr)   
69 SEM - ŁAGA - Prawo pracy (AS3 - 6 semestr)  - poniedziałki, 13.15-15.00 (s. 2007 lub 4013)
70 SEM - ŁASAK - Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)   
71 SEM - ŁASAK - Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)   
72 SEM - MACHNIKOWSKA - Podstawy postępowania cywilnego (PZ5 - 10 semestr)   
73 SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
74 SEM - MACHNIKOWSKA [Podstawy postępowania cywilnego] (MSA2 - 4 semestr)   
75 SEM - MACIEJEWSKI - Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa (PS5+PW5 - 10 semestr)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 18/02/2019 o godz.: 12:00, pok. 3059
76 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Europejskie prawo gospodarcze (EIBLZ2 - 4 semestr)   
77 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Europejskie prawo gospodarcze (EUBA3 - 6 semestr)   
78 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe (PS5+PW5 - 10 semestr)   
79 SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PS5+PW5 - 10 semestr)   
80 SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PZ5 - 10 semestr)   
81 SEM - MROCZKOWSKI - Finanse publiczne i prawo finansowe (AS3 - 6 semestr)   
82 SEM - NAWROT - Bioprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)   
83 SEM - NAWROT - Bioprawo (PZ5 - 10 semestr)   
84 SEM - NAWROT Justyna - Morski wymiar sprawiedliwości (AS3 - 6 semestr)   
85 SEM - NAWROT Justyna - Prawo i administracja w turystyce i rekreacji (AS3 - 6 semestr)   
86 SEM - NIEMIEC - Kryminalistyka (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)  spotkania seminaryjne po 3 godziny odbędą się:
4, 11, 18,25 marca od godz. 17.00
1,8,15,29 kwietnia od 17.00
6,13 maja od 17.00
87 SEM - NIESIOŁOWSKI - Teoretyczno-prawne problemy kryminologii (KZ3 - 6 semestr)   
88 SEM - NYKA - Prawo ochrony środowiska (AS3 - 6 semestr)   
89 SEM - OPORA - Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
90 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 19/02/2019 (wtorek), o godz.: 9:00-10:30 (WNS)
91 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 3/03/2019 (niedziela), o godz.: 13:15-14:15 (WNS)
92 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 3/03/2019 (niedziela), o godz.: 13:15-14:15 (WNS)
93 SEM - PETASZ - Kryminologia (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)   
94 SEM - PETASZ - Kryminologia (KS3 - 6 semestr)   
95 SEM - PETASZ - Kryminologia (KZ3 - 6 semestr)   
96 SEM - PETASZ - Prawo karne (AS3 - 6 semestr)   
97 SEM - PETASZ - Prawo karne (AZ3 - 6 semestr)   
98 SEM - PETASZ- Prawo karne (KMZ2 - 4 semestr - dla wszystkich)   
99 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AS3 - 6 semestr)  05.03 (wtorek), godz. 9.15 (pok. 4050)
100 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AZ3 - 6 semestr)  10.03.(niedziela), godz. 12.00 (pok. 4050)
101 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (KZ3 - 6 semestr)  09.03. (sobota), godz. 12.00 (pok. 4050)
102 SEM - POTULSKI - Prawo karne (AS3 - 6 semestr)   
103 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KS3 - 6 semestr)   
104 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KZ3 - 6 semestr)   
105 SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PAiGZ2 - 4 semestr) 

Seminarium magisterskie Prawo gospodarcze publiczne na kierunku Prawo w administracji i gospodarce prowadzone przez Prof. zw. dr hab. A. Powałowskiego odbędzie się 23 marca 2019 (SOBOTA) godz. 12.30 p. 3004

106 SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
107 SEM - PYĆ - Prawo morskie (EIBLZ2 - 4 semestr) 

pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 23/03/2019, ogodz.: 12:00

zmiana terminu seminarium z "Prawa Morskiego" na EIBL II st., II rok z 23.03.2019 r. (sobota) godz. 12:00 na 30.03.2019 r. (sobota) na godz. 12:00.

108 SEM - PYĆ - Prawo morskie (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) - SEMINARIUM INDYWIDUALNE   
109 SEM - PYĆ - Prawo morskie (PS5+PW5 - 10 semestr)  poniedziałki, 13:00-17:00, pok. 4066
110 SEM - ROGOZIŃSKI - Postępowanie karne (KMZ2 - 4 semestr - dla wszystkich)   
111 SEM - SKARBEK - Zasady odpowiedzialności karnej w polskim prawie karnym (KZ3 - 6 semestr) 

pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 2/03/2019 o godz.: 9:30 w pok. 3055

kolejne spotkanie: 7/04/2019, godz.: 9:30, p. 3055

kolejne spotkanie: 14/04/2019, godz.: 12:15, p. 3055

kolejne spotkanie: 27/04/2019, godz.: 9:30, p. 3055

kolejne spotkanie: 11/05/2019, godz.: 10:00, p. 3055

kolejne spotkanie: 25/05/2019, godz.: 10:00, p. 3055

kolejne spotkanie: 1/06/2019, godz.: 10:00, p. 3055

112 SEM - SKWARCOW - Kryminalistyka (KZ3 - 6 semestr) 

pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w sobote (23/02/2019) o godzinie 12.00 do 13, w pok. 3068.

kolejne spotkania seminaryjne odbęda się w dniach 16/03/2019 oraz 17/03/2019 o godz.: 12:00 w sali 4036

113 SEM - STELINA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)   
114 SEM - SUSMARSKI (PiDPLZ3 - 6 semestr) [Podatki i ubezpieczenia]  spotkania seminaryjne podawane przez Wydział Zarządzania
115 SEM - SYKUNA - Etyka prawnicza (PS5+PW5 - 10 semestr)  19 marca br. godz. 18.00, s. 1027
116 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MA1 - 2 semestr)  30 marca godz. 14.30, s. 1027
117 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MSA1 - 2 semestr) 

19 marca br. godz. 17.00, s. 1027

118 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) 

6 marca br. w g. 12-17.00, s. 2008

19 marca br. godz. 16.00, s. 1027

119 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) 

2 marca w godz. 13-15.00, s. 2007

30 marca br. godz. 15.30, s. 1027

120 SEM - SYLWESTRZAK - Prawo rodzinne i spadkowe (PZ5 - 10 semestr)   
121 SEM - SZMIT - Prawo pracy (AZ3 - 6 semestr)   
122 SEM - SZOLC-NARTOWSKI - Prawo nieruchomości (AS3 - 6 semestr)   
123 SEM - SZULC - Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka (KS3 - 6 semestr)   
124 SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (MA1 - 2 semestr)   
125 SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 10 semestr)  spotkanie seminaryjne w dniu 25 lutego o godzinie 13:00 do 15.00 sala 2002
126 SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] (MA2 - 4 semestr)   
127 SEM - WARYLEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
128 SEM - WIDŁAK - Prawa pacjenta i zdrowie publiczne (AS3 - 6 semestr)  Prawa pacjenta i zdrowie publiczne (AS3) - środa g. 14.15-16.00, s. 3033
129 SEM - WIDŁAK - Systemy i kultury prawne (EUBA3 - 6 semestr)  Systemy i kultury prawne (EUBA3) - środa g. 12.15-14.00, s. 3033
130 SEM - WIERCZYŃSKI - Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)   
131 SEM - WIERCZYŃSKI - Informatyzacja administracji (AS3 - 6 semestr)   
132 SEM - WIERCZYŃSKI - Informatyzacja administracji (PAiGZ2 - 4 semestr)   
133 SEM - WIERCZYŃSKI (KMS2 - 4 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej   
134 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) 

- godz. 18.00-19.30 - SEM - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) Kryminologia MSU-2 ZAOCZNE – sala 4039 (20 godzin)

135 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) 

- godz. 16.15-17.45 - SEM - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) Kryminologia MSU-2 ZAOCZNE – sala 4039 (20 godzin)

136 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KS3 - 6 semestr) 

- godz. 16.00-17.30 - SEM - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KS3 - 6 semestr) Kryminologia LIC-3 DZIENNE – sala 4039 (30 godzin)

137 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KZ3 - 6 semestr) 

- godz. 18.00-19.30 - SEM - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KZ3 6 semestr) Kryminologia LIC-3 ZAOCZNE – sala 4039 (15 godzin)

138 SEM - WIEWIOROWSKI {1} - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)  - godz. 19.30-21.00 - SEM - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) Kryminologia MSU-2 DZIENNE – sala 4039 (30 godzin)
139 SEM - WIEWIOROWSKI {2} - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) 

- godz. 16.15-17.45 - SEM - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) Kryminologia MSU-2 DZIENNE – sala 4039 (30 godzin)

140 SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (MA1 - 2 semestr)  wtorki, w godz.: 17:15-18:45, sala 1029
141 SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (PS5 + PW5 - 10 semestr)  piątki, w godz.: 13:15-14:45, sala 2003
142 SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (MA2 - 4 semestr)  weekendy:
2/03, godz.: 16:45 - 18:15, sala 2003
7/04, godz.: 16:45 - 18:15, sala 3044
27/04, godz.: 13:00 - 16:15, sala 2003
18/05, godz.: 16:45 - 18:15, sala 2003

poza tym — środy, co dwa tygodnie, zaczynając od 27 lutego, w godz.: 17:15 - 18:45, sala 2003
143 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe (EIBLZ2 - 4 semestr)   
144 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe (PAiGZ2 - 4 semestr)  pierwsze spotkanie seminaryjne z prawa międzynarodowego dla kierunku Prawo w administracji i gospodarce MSU-2.5 ZAOCZNE, odbędzie się w dniu 24 lutego o godz. 15 w pok. 4048.
145 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)  najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25.2 o godz. 10
146 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (KMS2 - 4 seminarium - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)   
147 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (AS3 - 6 semestr)   
148 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (MA1 - 2 semestr)   
149 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (MSA1 - 2 semestr)   
150 SEM - WIŚNIEWSKI (KMS2 - 4 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe   
151 SEM - WOWERKA - Prawo spółek (AS3 - 6 semestr) 
Spotkania odbywać się będą w poniedziałki na g. 11.00, pok 4009.
152 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 25/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
153 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 19/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
154 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe {1} (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 25/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
155 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe {2} (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 25/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
156 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 18/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
157 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PZ5 - 10 semestr)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 18/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
158 SEM - WOŹNIEWSKI - (KMS2 - 4 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Prawo dowodowe  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 19/02/2019 o godz.: 17:00 w pok. 3068
159 SEM - WOŹNIEWSKI - (KMS2 - 4 seminarium - specjalność KRYMINOLOGICZNA) - Prawo dowodowe  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 19/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
160 SEM - WOŹNIEWSKI - (zastępstwo za STEINBORN - Postępowanie karne (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 19/02/2019 o godz.: 18:00 w pok. 3068
161 SEM - WOŹNIEWSKI - (zastępstwo za STEINBORN) - Postępowanie karne (KMS2 - 4 seminarium - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 19/02/2019 o godz.: 17:00 w pok. 3068
162 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (MSA1 - 2 semestr)  wtorek I MSA stacjonarne 11.00-12.30, pok. 4014
163 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)  wtorek V Prawo stacjonarne 8.00-9.30, pok. 4014
164 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (MSA2 - 4 semestr)  wtorek II MSA stacjonarne 9.30-11.00, pok. 4014
165 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa - aspekty kryminologiczne (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)  Pierwsze spotkanie w semestrze letnim dla seminarzystek Kryminologia niestacj. II st. II rok prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Zajadło odbędzie się 16 marca 2019 (sobota) godz. 12.00 p. 2005
166 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS5+PW5 - 10 semestr)  pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 25/02 o godz.: 17:00, pok. 2005
167 SEM - ZAJADŁO-WĘGLARZ - Kryminologia przestępczości międzynarodowej (KS3 - 6 semestr)  seminarium dla Kryminologia I st. odbywać się będzie czwartek 11-13.
168 SEM - POTULSKI - Kryminologia (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA) zmiana prowadzącego seminarium pierwsze spotkanie (irganizacyjne) odbędzie się w dniu 2/03/2019 o godz.: 10:00,  pok. 3049
169 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMS2 - 4 seminarium - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w najbliższą środę 20.02 o godz.: 13:00
170 SEM - POTULSKI - Kryminologia (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) zmiana prowadzącego seminarium pierwsze spotkanie (irganizacyjne) odbędzie się w dniu 2/03/2019 o godz.: 10:00,  pok. 3049
171 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ1 - 2 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w dniu 2.03 o godz.: 15:00
172 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ2 - 4 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w dniu 2.03 o godz.: 13:00
173 SEM - POTULSKI - Prawo karne (MSA1 - 2 semestr) zmiana prowadzącego seminarium pierwsze spotkanie (irganizacyjne) odbędzie się w dniu 2/03/2019 o godz.: 10:00,  pok. 3049
174 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w najbliższą środę 20.02 o godz.: 11:00
175 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr)  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w dniu 2.03 o godz.: 11:00
176 SEM - ZALEWSKI (KMS2 - 4 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Kryminologia  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w najbliższą środę 20.02 o godz.: 15:00
177 SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (MSA2 - 4 semestr)  Spotkanie robocze (organizacyjne) odbędzie się w najbliższą środę 20.02 o godz.: 17:00
178 SEM - ZEIDLER - Filozofia prawa/kultura i prawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  PONIEDZIAŁKI 17:00-19:00
179 SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] (MSA2 - 4 semestr)  ŚRODY 9:00-11:00
180 SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] SEMINARIUM INDYWIDUALNE (MA2 - 4 semestr)  ŚRODY 9:00-11:00
181 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (MSA1 - 2 semestr)   
182 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 10 semestr)   
183 SEM - ZIELENIECKI [Prawo pracy] (MSA2 - 4 semestr)   

AS - Administracja I stopnia stacjonarna
MSA - Administracja II stopnia stacjonarna
AZ - Administracja I stopnia niestacjonarna
MA - Administracja II stopnia niestacjonarna
KS - Kryminologia I stopnia stacjonarna
KZ - Kryminologia I stopnia niestacjonarna
KMS - Kryminologia II stopnia stacjonarna
KMZ - Kryminologia II stopnia niestacjonarna
EUBA - European Business Administration I stopnia stacjonarna
EIBLZ - European and international business law II stopnia
PS+PW - Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)
PZ - Prawo jednolite niestastacjonarne
PAiGZ - Prawo w administracji i gospodarce II stopnia