fbpx Semestr LETNI 2019/2020 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Semestr LETNI 2019/2020

Semestr LETNI 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 stycznia 2020 roku, 11:02

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.