fbpx KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie)

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 września 2017 roku, 14:17

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA II stopnia
                                                                                        I ROK

                                                                   SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA
                                                                            semestr letni 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 12/06/2017 - 25/06/2017
                                                                sesja poprawkowa 4/09/2017 - 17/09/2017

Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Medycyna sądowa dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski          
Nowe tendencje w kryminalistyce dr Marek Skwarcow 10.06.2017 11.00 s. 1039   termin uzgodniony ze studentami
17.09.2017 11.30 p. 3068   termin poprawkowy
Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska;

prof. UG, dr hab. Karol Krzymiński;

dr hab. Monika Badura;

dr Aneta Lewkowicz;

dr Elżbieta Kaczorowska;

dr Marcin Górniak;

dr Karolina Jagiełło;

dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska

20.05.2017 8.00 s. 1039  

termin uzgodniony i wyznaczony na prośbę studentów

11.06.2017 9.00 zaliczenie odbędzie się w sali Wydziału Biologii  

termin zaliczenia

dr Elżbieta Kaczorowska

Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

dr Aneta Lewkowicz;

dr Anna Synak

20.05.2017 9.00 s. 1039 ocena cząstkowa

termin uzgodniony i wyznaczony na prośbę studentów

 

 

17.06.2017

 

   

egzamin końcowy

I termin

 
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

prof. UG, prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

dr Paweł Niedziałkowski

25.06.2017 12.00 Wydział Chemii UG Sala D101   termin podstawowy
Metodologia pracy technika kryminalistycznego Janusz Skosolas 24.06.2017 9.00 Aud. A   termin podstawowy
13.09.2017 17.30 s. 4036   termin poprawkowy

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA II stopnia
                                                                                        II ROK

                                                                   SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA
                                                                            semestr letni 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 12/06/2017 - 25/06/2017
                                                                sesja poprawkowa 4/09/2017 - 17/09/2017

Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska;

dr hab. Monika Badura;

dr Elżbieta Kaczorowska;

dr Marcin Górniak

         
Przestępczość przeciwko środowisku

dr Maciej Nyka;

prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski;

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

24.06.2017 14.00 Aud. A   termin podstawowy
Przestępczość komunikacyjna

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik

         
Przestępczość seksualna

prof. dr hab. Jarosław Warylewski;

prof. UG, dr hab. Andrzej Borman;

dr Wojciech Glac

         

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA II stopnia
                                                                                        I ROK

                                                                   SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA
                                                                            semestr letni 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 12/06/2017 - 25/06/2017
                                                                sesja poprawkowa 4/09/2017 - 17/09/2017

Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 25.06.2017 9.00 Aud. B   termin podstawowy
7.09.2017 17.30 p. 2085   termin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie prawo karne

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr Karolina Wierczyńska

24.06.2017 11.30 Aud. C   termin podstawowy
w terminie wyznaczonych konsultacji między 4 a 17 września 2017 termin poprawkowy
Psychiatria sądowa dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz          
Socjologia kryminalna dr Daniel Wicenty 18.06.2017 9.00 Aud. A   termin podstawowy
16.09.2017 9.00

WNS

s. 541
forma: egzamin ustny termin poprawkowy
Biologia kryminalna dr Wojciech Glac          
Psychologia agresji dr Agata Goździewicz- Rostankowska 23.06.2017 19.30 Aud. C   termin podstawowy
8.09.2017 19.30 s. 4021   termin poprawkowy