fbpx KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 9:29

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA I stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Kryminologia I (Biologia kryminalna)

 

dr Wojciech Glac

 

1.02.2017 9.00 Aud. A    
Metodologia badań w naukach społecznych

 

dr Paweł Jurek

 

3.02.2017 14.00 Aud. B    
24.02.2017 11.00

pok. C309

Wydział Nauk Społecznych

  termin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie dr Jarosław Niesiołowski 30.01.2017 13.00 Aud. C    
20.02.2017 15.00 p. 3032   termin poprawkowy
27.02.2017 15.00 p. 3032   egzamin dodatkowy dla osób które, miały przywrócony termin

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA I stopnia
                                                                                        II ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

 

dr Stanisław Cora;

dr Agata Goździewicz-Rostankowska

 

24.01.2017* 11.00 s. 1039    
16.02.2017 12.30 s. 3042   termin poprawkowy
System środków reakcji karnej

 

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

 

2.02.2017 13.00 Aud. A    
Psychologia społeczna prof. UG, dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska          
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania dr Anita Lutkiewicz-Rucińska 1.02.2017 9.00 Aud. B    
22.02.2017 9.00 s. 2014   termin poprawkowy
WdW - Ekonomiczna analiza przestępczości dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW 24.02.2017 10.00 s. 4037   termin poprawkowy
19.03.2017 11.15 s. 4036   termin przywrócony

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA I stopnia
                                                                                        III ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

 

30.01.2017 10.00

s. 3065

p. 4030

   
Europejskie prawo karne

 

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn

 

3.02.2017 9.00 Aud. C    
24.02.2017 10.00 s. 4037   termin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) dr hab. Ewa Bieńkowska          
Psychologia sądowa prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 31.01.2017 12.00 Aud. A    
16.02.2017 9.00 s. 2025   termin poprawkowy

*W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów UG, może na danym kierunku studiów lub specjalności dokonać, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.