fbpx KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie)

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lutego 2017 roku, 8:24

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA II stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Metodologia badań kryminalnych

 

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki

dr Stanisław Cora

 

Egzaminy cząstkowe po zakończeniu każdej części wykładu.

Ocena końcowa na ostatnich zajęciach.

Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski

 

30.01.2017 11.00 Aula   termin podstawowy
15.02.2017 18.15 s. 3035   termin poprawkowwy
Kryminalistyka - część ogólna

dr Marek Skwarcow

27.01.2017* 16.00 s. 4021   termin podstawowy
25.02.2017 13.45-15.30 p. 3068   termin poprawkowy
Prawo dowodowe

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski

2.02.2017 15.00 Aud. A   termin podstawowy
16.02.2017 16.00 s. 3065   termin poprawkowy

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA II stopnia
                                                                                        II ROK                                                                      

                                                                   Specjalność KRYMINALISTYCZNA

                                                                         semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 

dr Aneta Lewkowicz

 

         
Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość
 

 

dr hab. Andrzej Adamski

dr Andrzej Borzyszkowski

 

31.01.2017 10.00 Aud. C   termin podstawowy

12.02.2017

lub

15.02.2017

13.00

 

18.00

Aula nr 2 budynku MFI

 

Aud. C budynku WPiA

 

UWAGA!

można podejść tylko do jednego termiu poprawkowego

termin poprawkowy
25.02.2017 13.15

Aud. 1

budynek MFI

ostateczny, termin egzaminu poprawkowego, niezależnie od liczby dotychczasowych podejść termin poprawkowy
Terroryzm

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

dr Anna-Karina Kaczorowska

Łukasz Wroński

2.02.2017 15.00

sala C105

Wydział Biologii

  termin podstawowy
Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska

dr Agnieszka Chylewska

dr Paweł Niedziałkowski

dr Paweł Petasz

dr Marek Skwarcow

30.01.2017

15.00

16.00

s. 1039   termin podstawowy
25.02.2017 13.45-15.30 p. 3068   termin poprawkowy
Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

prof. UG, dr hab. Ewa Siedlecka

dr Paweł Petasz

1.02.2017 12.00 Aud. A   termin podstawowy
20.02.2017 13.00 s. 4021   termin poprawkowy
Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 

dr Maciej Fingas

dr Ryszard Skarbek

 

4.02.2017 9.30

p. 3055

p. 3070

  termin podstawowy

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA II stopnia
                                                                                        II ROK                                                                      

                                                                   Specjalność KRYMINOLOGICZNA

                                                                         semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Przestępczość seksualna

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

 

31.01.2017 11.00 Aud. A   termin podstawowy
Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i psychologiczne
 

 

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

dr Justyna Siemionow

 

25.01.2017*

15.00

13.15

s. 4056   termin podstawowy
Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

Janusz Skosolas

1.02.2017 9.00 s. 1028   termin podstawowy
Przestępczość narkotykowa – aspekty prawne i psychologiczne

dr Tomasz Kanty

dr Stanisław Cora

dr Marcin Szulc

         
Przestępczość gospodarcza i skarbowa

dr Maciej Fingas

3.02.2017 9.30 p. 3070   termin podstawowy
Przestępczość zorganizowana

 

dr Stanisław Cora

 

Ocena końcowa na ostatnich zajęciach.

* W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów UG, może na danym kierunku studiów lub specjalności dokonać, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.