fbpx Uroczystość wręczenia Medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia Medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Uroczystość wręczenia Medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

6 lipca 2021 r. na Auli Wydziału Prawa i Administracji UG, z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego, odbyła się uroczystość wręczenia Medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, które Jego Magnificencja Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski nadał szczególnie zasłużonym dla rozwoju Uczelni pracownikom naszego Wydziału, a także interesariuszom zewnętrznym – sprawdzonym przyjaciołom Wydziału.
 
Uroczystość uświetnił sam J.M. Rektor, który wraz z Dziekanem Wydziału, dr. hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG wręczył medale i kwiaty.
 
W mowach okolicznościowych, Rektor i Dziekan podkreślili zasługi laureatek i laureatów medalu w budowie i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. Najnowsze sukcesy rankingowe Wydziału, a także całego Uniwersytetu są efektem ofiarnej pracy kilku pokoleń byłych i obecnych pracowników naukowych i pracowników administracji Wydziału, a także stałego wsparcia, na jakie możemy liczyć ze strony naszych przyjaciół – przedstawicieli środowisk i zawodów związanych z kierunkami prowadzonymi na Wydziale.
 
W gronie odznaczonych Medalem 50-lecia byłych i obecnych pracowników Wydziału Prawa i Administracji znaleźli się:
 
prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
 
prof. dr hab. Andrzej Drwiłło
 
prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
 
prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
 
prof. dr hab. Urszula Jackowiak
 
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
 
prof. dr hab. Andrzej Powałowski
 
prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 
prof. dr hab. Andrzej Szmyt
 
prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 
dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof. UG
 
dr hab. Andrzej Pułło, prof. UG
 
mgr Grażyna Burian
 
mgr Alina Zielińska
 
 
Wśród wyróżnionych interesariuszy zewnętrznych Wydziału znaleźli się:
 
adw. Bartosz Golejewski - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
 
notariusz Wacław Jankowski  - Prezes Izby Notarialnej w Gdańsku
 
Prokurator Regionalny Teresa Rutkowska-Szmydyńska
 
sędzia Rafał Terlecki  - Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

płk Andrzej Tesarewicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku
 
radca prawny Magdalena Witkowska - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
 
 
 
Serdecznie gratulujemy !
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 lipca 2021 roku, 11:36