Badania

System prawny bezpieczeństwa morskiego

Prawo żeglugi morskiej: kontrakty i odpowiedzialność

Morskie prawo administracyjne

Morskie prawo pracy

Prawo transportu multimodalnego i usługi świadczone w portach morskich

Badanie wypadków morskich

Prawo ubezpieczeń morskich

Międzynarodowy arbitraż morski

Prawo oceanu światowego i zarządzanie zasobami morskimi

Prawo  środowiska morskiego: prewencja i kontrola zanieczyszczeń

---

Maritime safety and security legal system

Shipping law: contracts and liability

Maritime administration law

Maritime labour law

Multimodal transport law and sea port services

Marine accidents investigation

Marine insurance law

International maritime arbitration

Ocean law and governance of marine resources

Maritime environmental law: pollution prevention and control

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 16:06; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2016 - 12:43; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła