Wykład Profesora Alvaro Bedoya: "Artificial Intelligence in Competition Law"

Profesor Alvaro Bedoya

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Katedrą Informatyki Prawniczej oraz Zakładem Prawa Prywatnego Międzynarodowego działającym przy Katedrze Prawa Cywilnego mają przyjemność zaprosić Państwa 7 maja 2024 r. o godz. 18.00 do Audytorium C (budynek Wydziału Prawa i Administracji UG) na organizowany w ramach Seminarium Doktorantów Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska wykład pt. Artificial Intelligence in Competition Law. Prelekcję wygłosi Profesor Alvaro Bedoya z Uniwersytetu Georgetown, Kierownik Georgetown Law's Center on Privacy & Technology – aktualnie piastujący urząd Federalnego Komisarza ds. Handlu.


Profesor Alvaro BedoyaProfesor Alvaro Bedoya ukończył z wyróżnieniem Harvard College. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w Yale Law School. Podczas studiów prawniczych pracował w Funduszu Obrony Prawnej NAACP Wilmera Hale’a oraz dla senatora Teda Kennedy’ego w Podkomisji Sądownictwa Senatu ds. Imigracji, Uchodźców i Bezpieczeństwa Granic.

Po ukończeniu studiów prawniczych był wspólnikiem w kancelarii prawej WilmerHale. Następnie pełnił funkcję głównego doradcy Senackiej Podkomisji Sądownictwa ds. Prywatności, Technologii i Prawa oraz głównego doradcy senatora Ala Frankena z Minnesoty.

Profesor Alvaro Bedoya był dyrektorem-założycielem Centrum ds. Prywatności i Technologii w Centrum Prawnym Uniwersytetu Georgetown, gdzie został również profesorem wizytującym. Podejmowane przez niego działania wywarły istotny wpływ na badania i politykę na styku prywatności i praw obywatelskich. Jako współautor raportu z 2016 r. wypowiedział się na temat wykorzystywania możliwości rozpoznawania twarzy przez organy ścigania i zagrożeń, jakie stwarza to dla prywatności, swobód obywatelskich oraz praw obywatelskich.


 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z imponującym

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 12:33; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 14:52; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski