fbpx “Being a lawyer in times of constitutional reckoning” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

“Being a lawyer in times of constitutional reckoning”

“Being a lawyer in times of constitutional reckoning”

wpia

Konferencja naukowa

National Conference and Training

“Being a lawyer in times of constitutional reckoning”

18 - 20 May 2022

 

University of Gdańsk, Faculty of Law and Administration

 

W dniach 18-20 maja 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się konferencja oraz szkolenie dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów oferowane w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu TRIIAL - TRust, Independence, Impartiality and Accountability (Horyzont 2020, projekt nr 853832, JUST-JTRA-EJTR-AG 2018), którego uczestnikiem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja oraz szkolenie organizowane są przez biorących udział w projekcie pracowników Wydziału dr hab. Tomasza T. Koncewicza, prof. UG (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej), dr Annę Podolską (Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej) i dr. Marcina Michalaka (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej).

 

Wydarzenie składa się z dwóch części: konferencyjnej i szkoleniowej (workshop). Będzie ono poświęcone roli prawników w zapewnieniu przestrzegania rule of law i interpretacji oraz ewolucji rozumienia niezależności, niezawisłości i odpowiedzialności sędziów oraz zasady wzajemnego zaufania. W części konferencyjnej wybitni przedstawiciele doktryny prawa europejskiego i międzynarodowego oraz sędziowie najwyższych sądów krajowych przedstawią swoje refleksje na temat ponadnarodowych standardów ochrony prawnej oraz niezawisłości i niezależności sędziowskiej. W ramach specjalnie zorganizowanego panelu przedstawiciele profesji prawniczych oraz organizacji pozarządowych będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed prawnikami w zakresie zapewnienia, że rule of law pozostaje fundamentem demokratycznego państwa prawnego, europejskiej wspólnoty prawa i punktem odniesienia dla każdego prawnika. Z kolei w części szkoleniowej sędziowie, adwokaci i prokuratorzy poznają najnowsze orzecznictwo sądów ponadnarodowych w zakresie zapewnienia niezależności i niezawisłości sędziowskiej oraz mechanizmy wykorzystania narzędzi i procedur zmierzających do zapewnienia przestrzegania rule of law, które oferuje prawo europejskie.

 

Więcej informacji o wydarzenia na stronie:

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 maja 2022 roku, 9:02