XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

gfx

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL - 50 lat i co dalej?” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

 

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL - 50 lat i co dalej?” jest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla współczesnego podejścia do ochrony morza przed zanieczyszczaniem ze statków oraz zrównoważonego zarządzania Oceanem Światowym.

Zanieczyszczanie morza jest problemem globalnym. W praktyce skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu morza wymaga stosowania standardów prewencyjnych, które zawiera Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – MARPOL (MARinePOLlution). Celem MARPOL jest prewencja, ograniczenie oraz wyeliminowanie zanieczyszczeń dostających się do morza i do powietrza ze statków morskich w wyniku zrzutu substancji szkodliwych podczas normalnej eksploatacji statków, jak również zanieczyszczeń przypadkowych, takich jak: oleje, substancje szkodliwe przewożone luzem, szkodliwe substancje w opakowaniach, ścieki, śmieci i zanieczyszczenia powietrza. Na XI OKPM podejmiemy dyskusję o znaczeniu MARPOL jako konwencyjnego narzędzia zarządzania zanieczyszczeniami ze statków we współczesnej żegludze morskiej oraz jej roli w przyszłości w kontekście ochrony środowiska, w tym środowiska morskiego, czyli Oceanu Światowego, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie V Międzynarodowe Seminarium "Roman Maritime Law" (w formie hybrydowej) oraz panel dla młodych naukowców.  Obydwa wydarzenia odbędą się dzień wcześniej – tj. 19 kwietnia 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Marzec 2023 - 11:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: niedziela, 18. Czerwiec 2023 - 15:48; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty