fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja


Wykłady z przedmiotu Prawo handlowe na IV roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo w semestrze zimowym roku 2014/15 będą odbywać się według następującego harmonogramu:

 

07.10

dr K. Trzciński

Wprowadzenie do prawa handlowego

Zespół autorów pod kierunkiem dr. hab. P. Uziębły, prof. UG, przygotował dla studentów oryginalną pomoc dydaktyczną.

Spotkanie organizacyjne odbędzie sie 20 października (poniedziałek) o godz. 18:30.

 

 

Seminaria odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:00.

 

 

 

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 29 sierpnia 2014 r. złożył przed Sejmem ślubowanie i rozpoczął swoją drugą kadencję na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski został wybrany na kolejną kadencję na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Sejm w dniu 25 lipca 2014 r. Senat zatwierdził ten wybór w dniu 7 sierpnia 2014 r.

XII BFN na WPiA UG

  • czwartek, 22 maja 2014 roku, 8:00 do piątek, 23 maja 2014 roku, 13:00

XII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI NA WPIA UG

W dniach 22 maja (czwartek) oraz 23 maja (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się imprezy dla uczniów zerówek, szkół podstawowych  oraz szkół średnich.  Przewidziany czas trwania imprez: 8-13.

Kontakt: dr Monika Adamczak-Retecka - mretecka@prawo.univ.gda.pl

UWAGA: Dziekan prof. UG, dr hab. Jakub Stelina w dniu 30/04/2014 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 21:00