Wydawnictwo UG wydało: „Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne”

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka dr. Jacka Wałdocha pt. „Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne”. Jest to wynik kilkuletnich badań naukowych, obejmujących m.in. pozyskanie materiałów źródłowych zdeponowanych w 12 polskich i zagranicznych archiwach oraz równie licznych bibliotekach. Praca dr J. Wałdocha została wyróżniona Nagrodą Rektora UG za wyróżniającą się rozprawę doktorską oraz Nagrodą w Konkursie im. Prof. M. Kuleszy za najlepszą pracę doktorską poświęconą samorządowi terytorialnemu. 
 
Dr Jacek Wałdoch w swojej pracy naukowej koncentruje się na historii polskiego samorządu terytorialnego. W wydanej książce przybliżył instytucję zarządu komisarycznego, ukazując przy tym daleko idące przenikanie się świata prawa i polityki - nadzoru i władczego ingerowania władzy centralnej w sprawy lokalne dla osiągnięcia partykularnych celów. W monografii odnajdziemy zatem nie tylko analizę aktów prawnych, leżących u podstaw badanej instytucji, ale także losy 14 największych miast II Rzeczypospolitej, w których wprowadzono zarząd komisaryczny, wraz z przedstawieniem ich sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej. Dzięki temu możliwe jest odpowiedzenie na jedno z kluczowych pytań: kto zyskał na wprowadzeniu zarządu komisarycznego? Politycy, czy mieszkańcy i ich miasta?
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Marzec 2021 - 15:01; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 1. Marzec 2021 - 15:01; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski