Monografia dr Małgorzaty Joanny Węgrzak

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Małgorzaty Joanny Węgrzak pt. "Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych".

Monografia, będąc na pograniczu teorii prawa i dogmatyk szczegółowych, stanowi próbę zaprezentowania katalogu zasad prawa ochrony dziedzictwa kultury, wychodząc naprzeciw problemom nauki i prowadzonemu w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat dyskursowi.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Marzec 2021 - 22:29; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek Ostatnia zmiana: piątek, 26. Marzec 2021 - 22:29; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek