fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

bigdata

bigdataNakładem Wydawnictwa Peter Lang ukazała się anglojęzyczna monografia pt.

okładka

The Concept of Dilemma in Legal and Judicial EthicsNakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia anglojęzyczna pod tytułem The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics. Jej współautorem jest Kierownik Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna.

okładka

okładkaNakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Marty Zbuckiej pt. "Skutki prawne śmierci pracodawcy".

Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy i konsekwencje tego zdarzenia w zakresie stosunku pracy.

  Ideą otwartych, comiesięcznych spotkań naukowych „Gdańskie piątki z prawem karnym” jest z jednej strony zintensyfikowanie badań naukowych prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej dzielenie się wynikami tychże badań z całym środowiskiem naukowym.

monografia

monografiaNakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia pt. Nowe Prawo Przedsiębiorców autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Powałowskiego, dr hab. Anny Dobaczewskiej, prof. UG oraz dr Hanny Wolskiej z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska.

china
Studentki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Aleksandra Szydzik (V rok) oraz Patrycja Ordon (IV rok) w terminie od 18 czerwca do 14 lipca 2018 roku wzięły udział w 2018 Shanghai Summer School on Chinese Political & Legal Culture – programie stypendialnym organizowanym przez East China University of Political Science and Law w Szanghaju.
 
WLASNOSC

wlasnoscNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Eweliny Kowalskiej pt.: „Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska”.

Okładka

OkładkaW dniu 22 sierpnia 2018 r., nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer, ukazała się monografia dr Diany Trzcińskiej pt. "Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony".