fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Na portalu Konstytucyjny.pl ukazał się nowy felieton prof. dr hab. Jerzego Zajadło pod tytułem "Polska pod pręgierzem formuły Radbrucha", w którym autor odpowiada na pytanie czy aktualny stan praworządności w Polsce uzasadnia odwoływanie się do formuły Radbrucha? Zapraszamy do lektury.

szkoła prawa chinskiego

Ośmiogodzinny moduł WPROWADZENIE do 中国法 《中国法律律导⾔言》obejmował zagadnienia dotyczące języka chińskiego mandaryńskiego(tony, podstawowe kreski pisma chińskiego, reguły pisania, podstawowe zwroty oraz słownictwo prawnicze, źródeł prawa okresu Cesarstwa i Republiki Ludowej Chin, chińskiego common law vs. kodyfikacji kodeksowej prawa chińskiego oraz wstępu do kultury prawnej i biznesowej Chin. Podczas zajęć zastały omówione wielkie kodyfikacje prawne dynastii Tang, Song, Yuan, Ming i Qing.

Prof. UG dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc serdecznie zaprasza na międzyuczelniane seminarium doktoranckie pt. „Aktualne osiągnięcia, niepowodzenia oraz perspektywy integracji europejskiej”, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UG w dniu 18 listopada 2017 r., godz. 10:00, sala 3083.

 

Z przyjemnością informujemy, iż projekt dydaktyczny pt. "Program szkolenia praktycznego studentów prawa, odbywającego się w języku angielskim, polegający na symulacji prowadzenia sprawy gospodarczej przed międzynarodowym sądem arbitrażowym w ramach międzynarodowego konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot" autorstwa prof. UG, dr hab. J. Kruczalak-Jankowskiej, mgr.

Inauguracja

W dniu 6 października 2017 na Wydziale Zarządzania UG odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne”, będących wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji UG.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jakub Stelina i Kierownik Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska z Wydziału Zarządzania UG.

Stop!

stopZapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Staże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach Azji

Pracownicy Katedry Prawa Finansowego – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG, dr Edward Juchniewicz, dr Damian Cyman, dr Przemysław Panfil i Katedry Prawa Cywilnego – dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG w okresie 16 – 22 września odbyli staż naukowy w prestiżowych uniwersytetach i szkołach prawa w Kazachstanie.

Nowe studia podyplomowe są wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania UG oraz Wydziału Prawa i Administracji UG. W ramach 180 godzin zajęć uczestnicy uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań w tym obszarze z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów (ubezpieczonych, płatników, podmiotów obsługujących system ubezpieczeń społecznych oraz ustawodawcy).

Wprowadzenie do logiki

wprowadzenie do logikiNakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się czwarte wydanie podręcznika „Wprowadzenie do logiki dla prawników” autorstwa pracownika Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa dr. hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG.