fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

okładka

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnejNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Katarzyny Szlachetko (Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG) i dr. Jakuba Szlachetko (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej WOiG UG) pt.

okładka

arbitraż sportowyNakładem Wydawnictwa C. H. Beck ukazała się monografia naukowa autorstwa dr. Michała Bilińskiego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej (Uniwersytet Gdański) oraz mgr Olgi Zinkiewicz (Uniwersytet Gdański). Monografia jest wynikiem prac autorów z dwóch ośrodków akademickich w ramach projektu badawczego pt.

referat

W dniu 4 kwietnia 2019 r. dr Michał Miłosz oraz dr Hanna Wolska wzięli udział w konferencji naukowej pt. „RODO – Roczna ocena dostosowania organizacji” zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W ramach konferencji wygłosili wspólny referat na temat: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych a funkcje polityki prywatności.

foto

W okresie 15 – 19 kwietnia 2019 r. pracownik Katedry Prawa Pracy – dr Michał Szypniewski odbył, w ramach programu ERASMUS+, staż naukowy na American University of Central Asia w Biszkeku.

spn

W dniu 13 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość zakończenia XX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego połączona z inauguracją nowej edycji XXI. Dyplomy ukończenia kursu Szkoły Prawa Niemieckiego wręczyła absolwentom Prodziekan dr. hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG. wraz z p.o. Kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego mgr. Robertem Obrzud. Stypendium w wysokości 14.400 Euro na studia LL.M.

okładka

okładkaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego” autorstwa dr Anny Rytel-Warzochy.

Prof. Jacek Wiewiorowski

W czasopiśmie Polityka (Pomocnik Historyczny z dnia 12 marca 2019 r.) ukazał się artykuł popularnonaukowy autorstwa Profesora Jacka Wiewiorowskiego z Zakładu Prawa Rzymskiego UG pt. Zapoznane prawo.

Nawet, gdy Bizancjum gasło, trwał jeden, na ogół dziś niedoceniany jego pomnik: ponad milenium rozwoju prawa.

Prawo Karne - podręcznik dla aplikantów.

Nakładem wydawnictwa C.H.Beck w serii " Aplikacje prawnicze " ukazał sie podręcznik Prawo Karne. Podręcznik dla Aplikantów, pod red. nauk. dr M. Fingasa i dr T. Kantego adiunktów w  Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki.

Prawo Karne - podręcznik dla aplikantów.

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck w serii "Aplikacje prawnicze" ukazał się podręcznik Prawo Karne. Podręcznik dla Aplikantów, pod red. nauk. dr. M. Fingasa i dr. T. Kantego, adiunktów w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki. W gronie autorów znaleźli się również pracownicy Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii: dr T. Snarski oraz dr P. Petasz.