fbpx Publiczne obrony rozpraw doktorskich | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 października 2021 roku, 9:17

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Tąkiela

pt: „Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej" odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Rafałowicza

pt: „Aksjologia dziedziczenia w polskim prawie spadkowym" odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Gawliczka

pt: „Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piotra Ołowskiego

pt: „Integracja cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Sehna

pt: „Egzekucja z praw własności przemysłowej." odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szulca

pt: „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument kształtowania przestrzeni." odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wojdali

pt: „Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych." odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Malickiego

pt: „Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Stryjkowskiej

pt: „Prawnomiedzynarodowa odpowiedzialność państwa za niszczenie dóbr kultury." odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Durlik-Olszewskiej

pt: „Ograniczenie i pozbawienie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. Studium na podstawie wybranych tak zwanych specustaw"

odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Witkowskiej-Krzymowskiej

pt: „Sposoby identyfikacji osób fizycznych. Studium prawno-porównawcze." odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Antasa

pt: „Czynności prawne przysparzające w prawie polskim" odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Łukasz

pt: „Forma testamentu alograficznego w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego" odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wójcik

pt: „Laws Affecting Historical Memory from Human Rights Perspective" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Górskiej

pt: „Nadużycie prawa podatkowego w doktrynie, legislacji i orzecznictwie sądów we Francji" odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Surmy-Buczek

pt: „Zaskarżanie uchwał w handlowych spółkach osobowych" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Miedzińskiego

pt: „Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle prawnoporównawczym" odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Grotkowskiej

pt: „Uzasadnienie aksjologiczne regulacji paternalistycznych we współczesnym prawie polskim" odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zarychty-Romanowskiej

pt: „Policyjna kontrola nielegalnych migracji w Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rocławskiej-Szydło

pt: „Argumentacja z podwójnego skutku w dyskursie prawniczym" odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Danikowskiego

pt: „Instytucja Europejskiej Inicjtywy Obywatelskiej - szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Niemiec

pt: „Pojęcie godności człowieka a granice ochrony prawa do życia w dorobku Rady Europy" odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Jastrzębskiej – Wójcickiej

pt: „Konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i jego realizacja w praktyce" odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szwarc

pt: „Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym" odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. - obrona odwołana


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Prabuckiego

pt: „Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym" odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kutyłowskiej

pt: „Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją w Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Kamińskiego

pt. "Aspekty prawne powiązań ubezpieczeniowo-bankowych" odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Żukowskiej

pt. "Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w polskim prawie karnym" odbędzie się w dniu 5 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bijasa

pt. "Rozpowszechnianie i posiadanie w przestępstwach komputerowych" odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Mazur

pt. "Wspólny europejski system azylowy wobec kryzysu migracyjnego w latach 2015-2018. Perspektywa krytyczna" odbędzie się w dniu 28 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kłuska

pt. "Expressive Theory of Retribution - A Critical Assessment" odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Guzika

 pt. "Homo oeconomicus w prawie. Pojęcie, model, zastosowania" odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.