Stypendium specjalne | Wydział Prawa i Administracji

Stypendium specjalne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 8:57

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Niezbędne dokumenty:

1) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

2) Wniosek o przyznanie świadczeń specjalnych

3) Wniosek o przelewanie stypendium na konto (przy zmianie konta)

4) Wniosek o przelanie z depozytu na rachunek bankowy nieodebranego stypendium (przy zamknięciu konta)

 


 

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 500 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 310 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.