Stypendium socjalne

 

Stypendium socjalne

 


WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów, które w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków stypendialnych do siedziby biura na adres: Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów UG ul. Bażyńskiego 1a, pokój 116, 80-309 Gdańsk

tel. 058 523 2187

 

Na mocy obecnie obowiązującej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powstanie jedna, ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, również jedna dla całej Uczelni Odwoławcza Komisja Stypendialna, która będzie obsługiwana przez Biuro.

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich