fbpx SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 marca 2018 roku, 9:10

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

30   1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

15
2. Prawo podatkowe dr Łukasz Karczyński 30   2. Prawo podatkowe dr Łukasz Karczyński 15
3. Podstawy ekonomii dr Przemysław Panfil 30   3. Podstawy ekonomii dr Przemysław Panfil 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
  30   4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
  15
5. Prawo zabezpieczenia społecznego   30   5. Prawo zabezpieczenia społecznego   15
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
  30   6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
  15
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
  30   7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
  15
8. Prawo ochrony konkurencji   30   8. Prawo ochrony konkurencji   15
9. Prawo własności przemysłowej   30   9. Prawo własności przemysłowej   15
10. Prawo zamówień publicznych   30   10. Prawo zamówień publicznych   15