fbpx SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020)

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2018/2018 - V rok 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 15:23

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Jacek Potulski

dr Paweł Petasz

30   1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Jacek Potulski

dr Paweł Petasz

15
2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 30   2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn; dr hab. Karolina Wierczyńska 30   4. Międzynarodowe prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn; dr hab. Karolina Wierczyńska 15
5. Postępowania karne szczególne
  dr Tomasz Kanty
30   5. Postępowania karne szczególne
  dr Tomasz Kanty
15
6. Prawo karne wykonawcze
  dr hab. Sławomir Steinborn; dr Krzysztof Stasiak
30   6. Prawo karne wykonawcze
  dr hab. Sławomir Steinborn; dr Krzysztof Stasiak
15
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn 30   7. Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn 15
8. Kryminalistyka

dr Wioletta Niemiec

30   8. Kryminalistyka

dr Magdalena Kasprzak

15
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich dr Wioletta Niemiec; dr Krzysztof Stasiak 30   9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich dr Wioletta Niemiec; dr Krzysztof Stasiak 15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Sut; dr Anna Podolska 30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Sut; dr Anna Podolska 15