fbpx SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2018/2018 - V rok 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 marca 2018 roku, 8:56

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Jacek Potulski

dr Paweł Petasz

30   1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Jacek Potulski

dr Paweł Petasz

15
2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 30   2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo karne   30   4. Międzynarodowe prawo karne   15
5. Postępowania karne szczególne   30   5. Postępowania karne szczególne   15
6. Prawo karne wykonawcze   30   6. Prawo karne wykonawcze   15
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Europejskie prawo karne   30   7. Europejskie prawo karne   15
8. Kryminalistyka

 

30   8. Kryminalistyka

 

15
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich   30   9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich   15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
  30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
  15