Seminarium naukowe: "Konsument w obrocie finansowym. Uprawnienia Rzecznika Finansowego i jego rola"

Seminarium naukowe Konsument w obrocie finansowym. Uprawnienia Rzecznika Finansowego i jego rola


Program:

10.00                   – otwarcie Dziekan WPiA, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

10.15 - 12.00     - akademia Rzecznika Finansowego - system praktyk studenckich

12.00  – 13.00   - przerwa na lunch

13.00 - 15.00      - seminarium naukowe (moderator dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG)

13.00 - 13.10      - otwarcie seminarium

13.10 – 13.25     - dr Marta Karpińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Biuro Rzecznika Finansowego, Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego przy zawieraniu umów ubezpieczenia z wykorzystaniem nowych technologii

13.25 – 13.40     - dr Damian Cyman, Uniwersytet Gdański, radca prawny, O konieczności instytucjonalnej ochrony nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego

13.40 – 13.55     - dr Grzegorz Sikorski, Uniwersytet Gdański adwokat, Klauzule indeksacyjne. Nieważności, bezskuteczność umowy kredytu indeksowanego/denominowanego. Zarzut zatrzymania

13.55- 14.10       - dr Blanka Kondratowicz, Uniwersytet Gdański, Racjonalność - irracjonalność decyzji konsumenckich

14.10- 15.00       - Dyskusja i zamknięcie obrad

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Marzec 2023 - 11:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 30. Marzec 2023 - 08:48; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty