fbpx Nowe nominacje – podziękowania i gratulacje | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowe nominacje – podziękowania i gratulacje

Nowe nominacje – podziękowania i gratulacje

Z dniem 1 grudnia 2020 r. Zespół Dziekański przeszedł znaczącą metamorfozę.

Pan Rektor na wniosek p. Dziekana powołał p. dr hab. Małgorzatę Balwicką-Szczyrbę, prof. UG na funkcję Prodziekan ds. Kształcenia.

Kandydatura p. prof. M. Balwickiej-Szczyrby otrzymała pozytywną rekomendację studentów. Pani Prodziekan oprócz działalności naukowo-dydaktycznej ma na swoim koncie inicjatywy z zakresu kształcenia, na czele z projektem tutoringu (pełni funkcję koordynatora Wydziałowego Zespół Tutorów Akademickich oraz jest laureatką najnowszej edycji konkursu na inicjatywy finansowane z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych UG pt. „Dobre praktyki w nauczaniu i tutoring na Wydziale Prawa i Administracji UG”). Poza zadaniami z zakresu kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji, nowa pani Prodziekan przejmie także sprawy związane z przebiegiem i organizacją studiów niestacjonarnych (w tym wieczorowych).
Także z dniem 1 grudnia 2020 r. na wniosek p. Dziekana, Pan Rektor powołał p. dr. hab. Piotra Uziębłę, prof. UG, dotychczasowego Prodziekana ds. Kształcenia – na funkcję Prodziekana ds. Nauki, a p. dr. hab. Marcina M. Wiszowatego, prof. UG, dotychczasowego Prodziekana ds. Rozwoju – na funkcję Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju.

Tego samego dnia, decyzją p. Dziekana WPiA UG, dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, na czele Biura Dziekana stanęła nowa Kierownik Biura p. Agnieszka Puchalska, dotychczasowa Zastępczyni Kierownik Biura (p. Teresy Ozorowskiej) i Specjalistka ds. projektów.

Dnia 1 grudnia – o czym już informowaliśmy, funkcję Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej objęła p. dr hab. Anna M. Jurkowska-Zeidler, prof. UG, dotychczasowa Prodziekan WPiA UG ds. Nauki i Umiędzynarodowienia.

Nowe nominacje stały się okazją do zorganizowania spotkania powitalno-pożegnalnego. Spotkanie, które odbyło się na Wydziale, w Sali im. Prof. Donalda Steyera, w ograniczonym liczebnie gronie i z zachowaniem wymogów sanitarnych, było transmitowane na żywo na platformie Microsoft Teams. Były kwiaty od Dziekana i upominki od współpracowników. Były serdeczne podziękowania i gratulacje. Nie obyło się bez łez wzruszenia.

Wszystkim Nominatkom i Nominatom życzymy wielu sukcesów na nowych stanowiskach oraz satysfakcji z pracy dla dobra wspólnoty wydziałowej i uniwersyteckiej.

foto

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 14:52