fbpx Wystąpienie prof. Kamila Zeidlera na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Genewskim | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wystąpienie prof. Kamila Zeidlera na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Genewskim

Wystąpienie prof. Kamila Zeidlera na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Genewskim

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Genewskiego w dniach 4-5 lutego 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „What prospects for ‘orphan works’? Reflections on cultural goods with no provenance”. Organizatorami konferencji byli: UNIDROIT oraz Katedra UNESCO Międzynarodowego Prawa Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Genewskiego. Uniwersytet Gdański jest partnerem instytucjonalnym, a prof. Kamil Zeidler indywidualnym w projekcie naukowym UNIDROIT UCAP, w ramach którego była organizowana konferencja.
 
W pierwszym dniu konferencji prof. dr hab. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG wygłosił referat pt. „Freedom of Collecting, Provenance Research and Restitution of Cultural Property: Conflict of Interest and Hard Case in the Philosophy of Law”. W wystąpieniu autor przedstawił zagadnienie restytucji dóbr kultury z punktu widzenia filozofii prawa. Restytucje dóbr kultury to problem bardzo praktyczny, ale jednocześnie jest to problem filozoficzny. A podejście filozoficzne jest bardzo przydatne, gdy mamy do czynienia z trudnymi przypadkami w prawie. Najważniejsze pytanie dotyczy tego, jak umieścić prawo ochrony dziedzictwa kultury w sporze określanym mianem liberalizm versus komunitaryzm. Derek Gillman w książce „The Idea of Cultural Heritage” podkreślił, że „w ostatnich dziesięcioleciach toczą się dwie równoległe debaty na temat porządku publicznego i dziedzictwa kultury”, a wspomniana powyżej jest drugą, która „toczy się pomiędzy filozofami, szczególnie reprezentującymi różnorodne koncepcje liberalne i komunitarne”.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lutego 2021 roku, 9:45