fbpx Nowe wydanie podręcznika prof. UG dr hab. Krzysztofa Woźniewskeigo Prawo karne procesowe - zarys instytucji. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowe wydanie podręcznika prof. UG dr hab. Krzysztofa Woźniewskeigo Prawo karne procesowe - zarys instytucji.

Nowe wydanie podręcznika prof. UG dr hab. Krzysztofa Woźniewskeigo Prawo karne procesowe - zarys instytucji.

Kolejna, czwarta już edycja podręcznika Prawo karne procesowe - zarys instytucji autorstwa prof. UG dr hab. Krzysztofa Woźniewskiego kontynuuje swoje podstawowe
zadanie, jakie stało przed trzema poprzednimi wydaniami (2005,
2006, 2013), w postaci dostarczenia studentom kierunków nie stricte prawniczych
(administracja, bezpieczeństwo, kryminologia) podstawowej wiedzy
z zakresu prawa karnego procesowego, zaprezentowanej jednakże w sposób
możliwie najbardziej syntetyczny. Mimo dalszego – w porównaniu z wydaniem
z 2013 r. – znacznego poszerzenia zakresu wiadomości praktycznie
w odniesieniu do każdej omawianej instytucji, również i to wydanie w żadnym
wypadku nie pretenduje do zastąpienia regularnych podręczników
akademickich do nauki prawa karnego procesowego i procesu karnego na
magisterskich studiach prawniczych, aczkolwiek może stanowić pewne do
nich wprowadzenie. Zwięzłe przedstawienie poszczególnych zagadnień karnoprocesowych
pozwala studentowi na zapoznanie się z określonymi instytucjamiprawa karnego procesowego zarówno w sposób systematyczny, jak
i przy korzystaniu z podręcznika na zasadzie małej encyklopedii przedmiotu,
co ułatwia dodany w tym wydaniu skorowidz. O podjęciu decyzji o kolejnym
wydaniu zdecydowała m.in. konieczność uwzględnienia zmian wynikających
z licznych nowelizacji kodeksu postępowania karnego, jakie miały
miejsce w ostatnich 7 latach, w istotny sposób wpływających na kształt obowiązującego
modelu procesu karnego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Cora
Treść wprowadzona przez: Łukasz Cora
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lutego 2021 roku, 11:30