fbpx Duża nowelizacja Statutu UG przyjęta jednogłośnie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Duża nowelizacja Statutu UG przyjęta jednogłośnie

Duża nowelizacja Statutu UG przyjęta jednogłośnie

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 25 marca 2021 r., jednomyślnie przyjęto uchwałę nowelizującą Statut Uniwersytetu Gdańskiego. Zmiany zostały zainicjowane i zainspirowane przez Rektora UG, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. Poddano je uzgodnieniom i konsultacjom społeczności uniwersyteckiej. Prace merytoryczne nad zmianą Statutu czynnie wsparli pracownicy naszego Wydziału służąc swoją wiedzą ekspercką. Tekst nowelizacji statutu został opracowany przez specjalnie powołaną w tym celu w grudniu 2020 r. Komisję ds. nowelizacji Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Przewodniczącym Komisji był dr. hab. Mariusz Bogusz, prof. UG, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. W składzie komisji znalazł się także dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Prodziekan ds. Nauki.

 

Wśród licznych zmian, które wejdą w życie 1 września 2021 r. wskazać warto:

 

- przywrócenie Rad Wydziałów z jednoczesnym poszerzeniem ich składu osobowego,

- poszerzenie składu Rad Dyscyplin Naukowych UG o wszystkich profesorów i profesorów uczelni,

- doprecyzowanie przepisów dotyczących oceny okresowej oraz konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

- wprowadzenie stanowiska profesora wizytującego,

- wprowadzenie możliwości tworzenia katedr imiennych w celu prestiżowego wyróżnienia lub uhonorowania wybitnego uczonego,

- wprowadzenie postanowień przeciwdziałających dyskryminacji i nierównemu traktowaniu

- formalizacja instytucji rzeczników ds. spraw rzetelności naukowej i równego traktowania oraz przeciwdziałania mobbingowi,

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 kwietnia 2021 roku, 14:14