fbpx Konkurs Czerwonej Róży 2021 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konkurs Czerwonej Róży 2021

Konkurs Czerwonej Róży 2021

Konkurs Czerwonej Róży 2021

Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży. W tym roku Uniwersytet Gdański jest współorganizatorem wydarzenia. Ze względów pandemicznych zmienił się terminarz tego przedsięwzięcia.

Jak w poprzednich latach nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: dla wybitnego studenta/studentki oraz dla najlepszego koła naukowego Pomorza. Od kandydatów oczekuje się  wysokiej średniej ocen, ale także umiejętności wykazania się aktywnością pozanaukową, osiągnięć w dziedzinie społecznej, sportowej lub artystycznej. Zapraszamy do zgłaszania studenta lub studentki (zgodnie z regulaminem konkursu może to być wyłącznie student/studentka studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz koła naukowego spełniające powyższe kryteria. Z wydziału zostanie zgłoszona jedna osoba i jedno koło.

Zgłoszenia należy kierować do właściwego Dziekanatu do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Harmonogram:

  1. Zgłaszanie kandydatur przez studentów do 19 kwietnia 2021 r.
  2. Eliminacje wydziałowe – weryfikacja i ocena osiągnięć zgłoszonych kandydatów.
  3. Zgłaszanie kandydatur przez Dziekanów do Rektora do 30 kwietnia 2021 r.
  4. Eliminacje uczelniane - publiczne prezentacje (5 min.) za pośrednictwem MS TEAMS osiągnięć zgłoszonych kandydatów – 17 maja 2021 r. Prezentacje oceni komisja składająca się z przedstawicieli Centrum Aktywizacji Studentów i Doktorantów UG oraz pracowników biur jakości kształcenia i promocji.
  5. Przesłanie przez zwycięzców eliminacji uczelnianych portfolio na potrzeby eliminacji centralnych do dn. 30 maja 2021 r.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenie koła naukowego do eliminacji uczelnianych konkursu Czerwona Róża.
     
  2. Formularz zgłoszenia studenta do eliminacji uczelnianych konkursu Czerwona Róża.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, 11:13