fbpx Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka pt. „Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury”, której autorem jest dr Andrzej Moś- radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. W książce, przenosząc zagadnienie współistnienia wartości sakralnej i zabytkowej na grunt Polski, Autor stara się wykazać, że umiejętne i odpowiedzialne zarządzanie zabytkami podnosi ich wartość oraz służy ochronie, a doświadczenie piękna i sacrum się nie wykluczają.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wojciech Jankowski
Treść wprowadzona przez: Wojciech Jankowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 listopada 2021 roku, 9:05