fbpx Dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG laureatką konkursu OPUS 22 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG laureatką konkursu OPUS 22

Dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG laureatką konkursu OPUS 22

fotoZ przyjemnością informujemy, że wśród zwycięskich projektów naukowych, nagrodzonych w najnowszej edycji programu OPUS (OPUS 22), znalazł się projekt, którego kierownikiem jest  dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG  z Katedry Prawa Handlowego. Projekt pt. "Zdolność do uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym osób starszych. Instytucje wsparcia - perspektywa prawna" uzyskał finansowanie w wysokości 224 088 zł.

Celem naukowym projektu będzie określenie trendów i istniejących rozwiązań legislacyjnych, związanych z ochroną uzasadnionych interesów osób starszych w wybranych systemach prawnych, w tym w Polsce, w płaszczyźnie zdolności do uczestnictwa tychże osób w obrocie cywilnoprawnym oraz w zakresie instytucji wsparcia. Prowadzone badania służyć mają zaproponowaniu optymalnego modelu ochrony interesów osób starszych w Polsce w oparciu o przebadane porządki prawne, a także stworzeniu nowych rozwiązań, adekwatnych do pogłębiającego się, dynamicznego zjawiska demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa.

 

Serdecznie gratulujemy!


wpia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 czerwca 2022 roku, 13:44