fbpx Dr hab. Maciej Wojciechowski zdobywcą I nagrody w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dr hab. Maciej Wojciechowski zdobywcą I nagrody w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne

Dr hab. Maciej Wojciechowski zdobywcą I nagrody w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne

Z przyjemnością informujemy, że praca dr. hab. Macieja Wojciechowskiego (Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa), pt. „Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach” zdobyła I nagrodę w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy habilitacyjne.
 

Jak czytamy w krótkiej prezentacji rozprawy dr hab. M. Wojciechowskiego: „Sędziowskie votum separatum bywa traktowane jako wyraz nonkonformistycznego sprzeciwu. Autor rozprawy proponuje nieco inną perspektywę, skupiającą uwagę na sędziowskim sporze poprzedzającym złożenie zdania odrębnego. Przedmiotem zainteresowania pracy jest zarówno etap podejmowania sędziowskich decyzji, jak i ich uzasadnienia. Przegłosowany sędzia nie zawsze składa zdanie odrębne. Czym innym są przyczyny różnicy zdań między członkami składu orzekającego i powody złożenia zdania odrębnego. Biorąc to pod uwagę, podjęto w pracy próbę opisania roli uczestników narady, ich uczuć, motywacji czy strategii, z jakimi votum separatum bywa składane. Drugim kluczowym przedmiotem badania są pisemne uzasadnienia zarówno orzeczenia, jak i kwestionującego je zdania odrębnego. Uzasadnienia są analizowane pod kątem wskazania tych fragmentów, które umożliwiają skonstruowanie zachodzącej opozycji aksjologicznej lub interpretacyjnej między stanowiskiem większości składu a zdaniem odrębnym. Dokonane ustalenia stanowią podstawę przedstawienia strukturalnych elementów sędziowskiego sporu. W przekroju całej pracy zdania odrębne jawią się jako przykład „sporów w rodzinie”, stanowiąc przejaw rzeczywistego dialogu konstytuującego sędziowską wspólnotę interpretacyjną”.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Warszawie 27 czerwca 2022 r.

 

Serdecznie gratulujemy!


wpia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 maja 2022 roku, 12:22