fbpx II Konkurs Kryminalistyczny - regulamin | Wydział Prawa i Administracji

II Konkurs Kryminalistyczny - regulamin | Wydział Prawa i Administracji

II Konkurs Kryminalistyczny - regulamin

Regulamin II Konkursu Kryminalistycznego

 

 

 

II Konkurs Kryminalistyczny pod patronatem Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

Zgłoszenia wszystkich osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie będą przyjmowane do 22 maja 2015 r. drogą mailową na adres: kryminalistyka@prawo.ug.edu.pl

Konkurs rozpocznie się w poniedziałek 25 maja 2015 roku o godzinie 17.00 i będzie trwał 60 minut.  Uczestnicy proszeni są o stawienie się pół godziny przed rozpoczęciem konkursu,
 tj. o godz. 16.30.

 

§ 1.

Konkurs odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w Sali 4021.

 

§ 2.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wszystkich lat i trybów oraz wszystkich kierunków.

 

§ 3.

Konkurs będzie miał formę pisemnego testu składającego się z 45 pytań. Znajdą się w nim pytania jednokrotnego wyboru z zakresu kryminalistyki, prawa karnego materialnego
i procesowego oraz medycyny sądowej.

 

§ 4.

Odpowiedzi nanosi  się na kartę odpowiedzi.

 

§ 5.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygane są na korzyść studenta.

 

§ 6.

Jedyną poprawką uznawaną na karcie odpowiedzi jest ujęcie błędnej odpowiedzi w kółko, co traktowane jest jako anulowanie odpowiedzi.

§ 7.

 

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawane są punkty. Punktacja jest uzależniona od stopnia trudności poszczególnego pytania.

§ 8.

 

Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.

 

§ 9.

 

Wszelkie próby korzystania z szeroko rozumianych pomocy naukowych oraz próby konsultacji
z innymi uczestnikami podczas trwania testu są niedozwolone. Z uwagi na dużą liczbę uczestników i fakultatywny charakter konkursu pierwsze upomnienie zostanie oznaczone
na teście, natomiast drugie spowoduje automatyczne usunięcie z sali, a praca nie podlega ocenie.

 

 

§ 10.

 

Oceny testu będzie dokonywała komisja w składzie:

1.     Prof. dr hab. Jarosław Warylewski – Dyrektor Muzeum Kryminalistyki WPiA UG.

2.     Prof. dr hab. Krzysztof Woźniewski – Kierownik Zakładu Kryminalistyki WPiA UG.

3.     dr Małgorzata Maria Żołna – adiunkt Zakładu Kryminalistyki WPiA UG.

 

§ 11.

Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu, czyli trzech osób, które osiągną najlepsze wyniki w teście.

 

§ 12.

Nagrodami w konkursie dla trzech najlepszych studentów są zestawy książek o tematyce karnoprocesowej i kryminalistycznej.

 

§ 13.

 

Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

§ 14.

Literatura obowiązująca to podręcznik pt. „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii śledczo-sądowej” autorstwa M. Kulickiego, V. Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, L. Stępki opublikowany w  Toruniu w 2009 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Janusz Czeczko
Treść wprowadzona przez: Janusz Czeczko
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 maja 2015 roku, 11:49