fbpx Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”

Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”

W dniu 7 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Konferencja naukowa pt.: "Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa".
Jej organizatorami byli pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.
 
Inspiracją dla zorganizowania konferencji są toczone dyskusje poświęcone wykładni konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także potrzeba odniesienia się do problemu charakteru prawnego działalności gospodarczej publicznych jednostek organizacyjnych, w tym roli Skarbu Państwa.
 
Wśród prelegentów i ekspertów wystąpiła między innymi dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny.
Poszczególne panele prowadzili: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny (Panel II Działalność gospodarcza spółek z udziałem Skarbu Państwa) oraz dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny (Panel I Działalność gospodarcza w kontekście zasady społecznej gospodarki rynkowej).
 

Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.Konferencja „Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa”.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 9:18