fbpx Monografia współautorska dr Diany Trzcińskiej pt." Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody" | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia współautorska dr Diany Trzcińskiej pt." Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody"

Monografia współautorska dr Diany Trzcińskiej pt." Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody"

monografiaW dniu 12 października 2018 r., nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer, ukazała się monografia współautorska dr Diany Trzcińskiej pt. "Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody". Autorkami poszczególnych części są też dr Joanna Kierzkowska i dr Daria Danecka. Książka składa się z czterech rozdziałów. W poszczególnych częściach autorki przeanalizowały podstawowe zasady i wartości w prawie ochrony przyrody, zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności. Ponadto, w książce omówiono ochronę przyrody jako zadanie publiczne i jednocześnie przesłankę ograniczenia działalności gospodarczej w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Analizą objęto również osiem wybranych ograniczeń przyrodniczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Znalazły się wśród nich m.in.: nakazy i zakazy w odniesieniu do przedsiębiorców związane z formami ochrony przyrody; przyrodnicze ograniczenia przedsiębiorców wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; usuwanie drzew i krzewów przez przedsiębiorców; ochrona gatunkowa; powszechna ochrona roślin, zwierząt, grzybów i ich siedlisk a działalność gospodarcza. Omawiana publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie tzw. konstytucji dla biznesu, której przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe unormowania w zakresie wpływu ochrony przyrody na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 października 2018 roku, 11:37