fbpx Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska

Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska

Dwaj pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostali laureatami Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska. Dr Tomasz Snarski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii został nagrodzony za książkę „Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”, a dr. Bartłomiejowi Glinieckiemu, adiunktowi w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, przyznano nagrodę za książkę „Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna”.

Laureaci zostali wyróżnieni za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w maju br. podczas Walnego Zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane po raz czterdziesty trzeci.

Dr Bartłomiej GlinieckiMieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawnaDr Tomasz SnarskiDebata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 19:28