fbpx Możliwość publikacji artykułu w "Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Możliwość publikacji artykułu w "Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM"

Możliwość publikacji artykułu w "Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM"

okładkaRedakcja „Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” zaprasza studentów i doktorantów działających w kołach naukowych do publikowania artykułów w dziewiątym numerze czasopisma. Tematyka w zakresie prawa dowolna. O publikacji artykułu decydować będzie pozytywna recenzja od samodzielnego pracownika naukowego (tytuł co najmniej dr hab.), którą należy przesłać wraz z tekstem artykułu.
Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia zrecenzowanych artykułów, napisanych w języku polskim albo angielskim, do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje dla autorów są dostępne na stronie: www.zeszyt.amu.edu.pl.
Teksty, recenzje oraz ewentualne pytania można przesyłać na adres: zeszyt@amu.edu.pl.
Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dorobkiem 2 punktów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 marca 2019 roku, 17:14