fbpx Monografia dr Anny Rytel-Warzochy pt. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr Anny Rytel-Warzochy pt. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego”

Monografia dr Anny Rytel-Warzochy pt. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego”

okładkaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego” autorstwa dr Anny Rytel-Warzochy. Publikacja ta jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego Nr 2014/13/D/HS5/03403 sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Niezależnie od modelu kontroli konstytucyjności prawa przyjętego w danym państwie, sądownictwo konstytucyjne postrzegane jest obecnie jako istotny filar demokratycznego państwa opartego na rządach prawa. Kontrola konstytucyjności prawa w trybie prewencyjnym, pomimo iż co do zasady ma jedynie uzupełniający charakter względem kontroli represyjnej, może stanowić istotną gwarancję spójności i konstytucyjności systemu obowiązujących aktów normatywnych. Odpowiednie rozwiązania systemowe pozwalające na eliminację wadliwych przepisów już na etapie ich tworzenia, nie tylko stanowią gwarancję zasady nadrzędności Konstytucji, ale również wzmacniają zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa, pozwalając uniknąć problemów związanych ze stosowaniem niekonstytucyjnych przepisów.

„W pokaźnym ilościowo i wielostronnym dorobku polskiego piśmiennictwa prawniczego, poświęconego kontroli konstytucyjności prawa oraz funkcjonowaniu sądów (trybunałów) konstytucyjnych problem kontroli wstępnej (prewencyjnej) konstytucyjności aktów normatywnych relatywnie rzadko absorbował uwagę badaczy (…) Praca Pani Dr Anny Rytel-Warzochy „Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego” jest oryginalnym, twórczym, wnoszącym nowe elementy poznawcze opracowaniem aktualnego, ważnego – tak w perspektywie teoretycznej jak i praktycznej problemu badawczego.” (z recenzji prof. dra hab. Mariana Grzybowskiego)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 marca 2019 roku, 9:58