fbpx Monografia „Arbitraż sportowy” autorstwa dr. Michała Bilińskiego, dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej oraz mgr Olgi Zinkiewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia „Arbitraż sportowy” autorstwa dr. Michała Bilińskiego, dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej oraz mgr Olgi Zinkiewicz

Monografia „Arbitraż sportowy” autorstwa dr. Michała Bilińskiego, dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej oraz mgr Olgi Zinkiewicz

arbitraż sportowyNakładem Wydawnictwa C. H. Beck ukazała się monografia naukowa autorstwa dr. Michała Bilińskiego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej (Uniwersytet Gdański) oraz mgr Olgi Zinkiewicz (Uniwersytet Gdański). Monografia jest wynikiem prac autorów z dwóch ośrodków akademickich w ramach projektu badawczego pt. „Arbitraż sportowy”.
Koncepcja monografii zakłada prezentację i charakterystykę arbitrażu sportowego z punktu widzenia potrzeby jego wyodrębnienia w sferze sportu. W pierwszej kolejności wynika to z komercjalizacji sportu oraz podporządkowania działalności na tym polu regułom prawa gospodarczego, co sprawia, iż instytucja arbitrażu jest w tej dziedzinie potrzebna w podobnym stopniu, co w każdym innym obszarze działalności handlowej. Drugim powodem, dla którego tzw. arbitraż sportowy może stanowić przedmiot zainteresowania naukowego są jego specyficzne cechy, które stanowią konsekwencję wyjątkowych, bardzo charakterystycznych atrybutów samego zjawiska sportu, m.in. podporządkowania wymogom równości szans w rywalizacji sportowej. W konsekwencji, na straży wymienionych wartości w ramach ruchu sportowego, może stać również sądownictwo polubowne, które w tym celu wykształciło szereg interesujących rozwiązań prawnych. Należą do nich, w szczególności, instytucjonalny charakter, swoista „przymusowość”, poufność postępowań oraz dostosowanie efektywności orzekania do dynamiki rywalizacji sportowej. Wskazane cechy sądownictwa polubownego w sporcie są przedmiotem zasadniczej części monografii. Szczególną uwagę poświęcono problemowi zgodności z prawem powszechnie obowiązującym poszczególnych rozwiązań proceduralnych. W monografii omówiono również podstawy działania oraz struktury organizacyjne najważniejszych sportowych sądów arbitrażowych, w tym CAS (Court of Arbitration for Sport). Przedstawiono specyfikę postępowania przed CAS oraz rodzaje postępowań, które są prowadzone przez ten sąd.
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 maja 2019 roku, 17:20