fbpx III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG ma zaszczyt zaprosić na III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, które w tym roku organizowane jest pod tytułem „Specustawy inwestycyjno-budowlane”.
 
Wydarzenie to odbędzie się w piątek, 31 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 na Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji.
 
Partnerem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego a sponsorem Fundacja Energa.

Szczegółowa agenda Forum:
 
III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
„Specustawy inwestycyjno-budowlane”
Gdańsk, dnia 31 maja 2019 r.
Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji
 
9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji
 
10:15 – 11:30 – Sesja I. Specustawy w kontekście problemów podstawowych 
1. Tytułem wprowadzenia – o skali normatywnej i wadze teoretycznej zjawiska specustaw inwestycyjno-budowlanych 
– dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
2. Geneza specustaw – przykład naturalnej specjalizacji kompletów normatywnych czy promocji interesów podmiotów dominujących?
– prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Uczelnia Łazarskiego)
3. System prawny planowania przestrzennego a ustawy specjalne (czy dezintegracja systemu?)
– prof. zw. hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
4. Ustawy dotyczące jednej inwestycji
– prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:30-11:45 – dyskusja
 
11:45-12:00 przerwa
 
12:00 -13:30 – Sesja II. Specustawy – Prawo w działaniu (część 1.)
1. Elementy epizodyczności w specustawach
– dr Lucyna Staniszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
2. Podziały nieruchomości na zasadach ogólnych i w drodze wyjątku
– mgr Izabela Oleksy-Piesik (Uniwersytet Gdański)
3. Konstytucyjne aspekty dokonywania wywłaszczeń na podstawie specustaw
– dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
4. Wywłaszczenie ex lege w świetle zasady proporcjonalności ingerencji w prawo własności na przykładzie specustawy drogowej 
– dr Krzysztof Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
5. Reguły wynikające z zasady szybkości postępowania w postępowaniach w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych
– dr hab. Przemysław Ostojski (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
6. Odrębności procesowe w specustawach inwestycyjnych w zakresie postępowania odwoławczego
 – dr Krzysztof Kaszubowski (Uniwersytet Gdański)
7. Czy tzw. specustawy zagrażają zabytkom?
– dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
8. Ochrona środowiska w tzw. specustawach
– Prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
9. Przepisy środowiskowe w specustawach – co według ustawodawcy utrudnia inwestycje?
– dr Tomasz Bojar-Fijałkowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański)
10. Specustawy a problematyka usuwania drzew i krzewów
– dr hab. Marta Woźniak (Uniwersytet Opolski)
 
13:30-13:45 przerwa
 
13:45 -14:45 – Sesja II. Specustawy – Prawo w działaniu (część 2.)
11. Lokalizacja inwestycji przeciwpowodziowych a planowanie przestrzenne
– dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
12. Ustawa o transporcie kolejowym a możliwości komercyjnego zainwestowania terenów kolejowych
– dr Jacek Jaworski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
– dr Sosnowski Paweł (Politechnika Warszawska)
13. Trwałość decyzji wydawanych w ramach specustaw: drogowej, lotniczej i o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
– mgr Katarzyna Biskup (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
14. Mnogość trybów ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jako konsekwencja wejścia w życie przepisów specustawy mieszkaniowej 
– dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
15. Zasady obowiązujące w specustawie mieszkaniowej
– dr Anna Brzezińska-Rawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
– dr Dorota Sylwestrzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
16. Problemy ustawodawcy z zasadami prawidłowej legislacji na wybranych przykładach ze specustawy mieszkaniowej
– dr Karolina Rokicka-Murszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
14:45 – 15:00 dyskusja
 
15:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
15:15 Obiad
 
Komitet Naukowy
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG – przewodniczący
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – członek
dr Krzysztof Kaszubowski – członek
 
Komitet Organizacyjny
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski – przewodniczący
mgr Karol Ważny – sekretarz
mgr Izabela Oleksy-Piesik – członek

Plakat

plakat
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 grudnia 2020 roku, 19:13