fbpx Udział pracowników Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz Katedry Prawa Administracyjnego w międzynarodowym seminarium. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Udział pracowników Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz Katedry Prawa Administracyjnego w międzynarodowym seminarium.

Udział pracowników Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz Katedry Prawa Administracyjnego w międzynarodowym seminarium.

W dniach 10–12 października br. w kaliningradzkiej Filii Rosyjskiego Uniwersytetu Kooperacji, odbyła się druga część międzynarodowego seminarium zapoczątkowanego w Gdańsku 16 stycznia 2019 r., pt. „Spółdzielczość XXI wieku: doświadczenie, praktyka i perspektywy”.

Czynny udział w seminarium wzięli pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska (Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego) wygłosiła referat pt. „Geneza i obecna praktyka ruchu spółdzielczego w Polsce”. Prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego) przedstawił referat pt. „Spółdzielnie jako podmioty realizujące zadania publiczne ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych i energetycznych”, a mgr Paulina Glejt-Uziębło pt. „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym”. Seminarium jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem kaliningradzkiej filii Rosyjskiego Uniwersytetu Kooperacji i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, realizowanym w ramach umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej zawartej przez władze obu uczelni.

Udział pracowników Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz Katedry Prawa Administracyjnego w międzynarodowym seminarium.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 14:24