fbpx Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy-pracownik administracyjny w Biurze Dziekana | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy-pracownik administracyjny w Biurze Dziekana

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy-pracownik administracyjny w Biurze Dziekana

Miejsce pracy

Biuro Dziekana; Wydział Prawa i Administracji

Stanowisko

Specjalista ds. umiędzynarodowienia

Wymiar etatu

100 %

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Obsługa komputera w zakresie prac biurowych, w tym programów komputerowych pakietu MS Office
 • Solidność, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość specyfiki organizacji i funkcjonowania studiów wyższych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Pomoc w przygotowaniu i ewidencjonowaniu dokumentacji oraz realizacji zadań związanych z umowami i porozumieniami o współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi
 • Współpraca w zakresie komunikacji z partnerami zagranicznymi (m.in. przygotowywanie  korespondencji w językach polskim i angielskim)
 • Przygotowywanie sprawozdań, statystyk, informacji w obszarze umiędzynarodowienia
 • Koordynacja informacji umieszczanych na stronie www Wydziału w obszarze umiędzynarodowienia

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

 

Jednostka organizacyjna

Wydział Prawa i Administracji UG

adres

Ul. Jana Bażyńskiego 6 8/0-309 Gdańsk pok. 2063; 2064

adres e-mail (opcjonalnie)

biurodziekana@prawo.ug.edu.pl

W terminie do dnia 26.11.2019r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 listopada 2019 roku, 11:43