fbpx Prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski i prof. UG, dr. hab. Grzegorz Wierczyński wybrani na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski i prof. UG, dr. hab. Grzegorz Wierczyński wybrani na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski i prof. UG, dr. hab. Grzegorz Wierczyński wybrani na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uchwałą z dnia 8 października 2020 r., wybrała prof. UG, dr. hab. Radosława Giętkowskiego i prof. UG, dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego, jako jedynych przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie, na kadencję 2021-24. Komisja Dyscyplinarna przy RGNiSW rozpatruje w pierwszej instancji przede wszystkim poważniejsze sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich oraz sprawy dyscyplinarne osób pełniących funkcję rektora. W składzie komisji jest 51 nauczycieli akademickich, których kandydatury mogły zgłaszać wszystkie uczelnie w Polsce.
 
W przypadku prof. UG, dr. hab. Radosława Giętkowskiego jest to kolejna jego funkcja związana z odpowiedzialnością dyscyplinarną w szkolnictwie wyższym. Od 2015 r. pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w roku bieżącym został powołany do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. W l. 2008-12 był także Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a w l. 2015-19 członkiem Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński został wybrany do Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW po raz drugi.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 15:20