fbpx Międzynarodowe szkolenie on-line dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Międzynarodowe szkolenie on-line dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów

Międzynarodowe szkolenie on-line dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów

W dniach 17-18 czerwca 2021 r. odbędzie się międzynarodowe szkolenie on-line dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów oferowane w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu TRIIAL - TRust, Independence, Impartiality and Accountability (Horyzont 2020, projekt nr 853832, JUST-JTRA-EJTR-AG 2018), którego uczestnikiem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowany przez biorących udział w projekcie pracowników Wydziału dr hab. Tomasza T. Koncewicza, prof. UG (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej) dr Annę Podolską (Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej) i dr Marcina Michalaka (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej).

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe będą poświęcone problematyce odpowiedzialność sędziów w kontekście zachowania wolności wypowiedzi, a także ich niezależności i bezstronności. Szkolenie będzie poprzedzone częścią konferencyjną wydarzenia, w której wybitni przedstawiciele doktryny prawa europejskiego i międzynarodowego przedstawią swoje refleksje na temat legitymizacji władzy sądowniczej w XXI w. oraz ponadnarodowych standardów ochrony dla niezawisłości i niezależności sędziowskiej.     

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przedmiotowego wydarzenia na stronie:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 maja 2021 roku, 14:17