Prof. Wojciech Zalewski wybrany do Zarządu International Association of Law Schools

Z przyjemnością informujemy, że Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG z dniem 1 stycznia wszedł w skład Zarządu (Board of Governors) International Association of Law Schools (IALS). Członkowie Zarządu IALS są wybierani w kilkuetapowej procedurze przez reprezentantów zrzeszonych w organizacji wydziałów prawa z całego świata. Kandydatów proponuje Komitet Nominacyjny. Jest to wyjątkowe wyróżnienie zarówno dla osoby, jak i dla Wydziału. W skład Zarządu wchodzi od 13 do 16 osób, z zachowaniem zasady, że może to być tylko jedna osoba z danego kraju. Prof. Wojciech Zalewski jest jedynym i pierwszym w historii organizacji reprezentantem Polski w jej władzach. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W styczniu do Zarządu weszło 5 nowych członków. Oprócz Prof. W. Zalewskiego, są to reprezentanci wydziałów prawa z Chile, Indii, Kataru i Nigerii. W składzie Zarządu zasiadają także przedstawiciele wydziałów prawa z Chin, USA, Singapuru, Wielkiej Brytanii, RPA, Rosji i Tanzanii. Zarząd zbiera się kilka razy w roku, aby omówić bieżące sprawy organizacji.
We wrześniu 2019 r. Wydział Prawa i Administracji UG był gospodarzem najbardziej prestiżowej imprezy organizowanej przez IALS co dwa lata: Ogólnoświatowego Forum Dziekanów Wydziałów Prawa. Do Gdańska przyjechało wówczas ponad 100 przedstawicieli wydziałów prawa z 34 krajów świata, z wszystkich kontynentów. Forum zorganizowane przez WPiA UG (pierwsza tego typu impreza w Polsce) zebrało liczne pochwały ze strony uczestników. Wybór Prof. Wojciecha Zalewskiego jest także skutkiem sukcesu z 2019 r.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Styczeń 2021 - 13:46; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 2. Czerwiec 2021 - 16:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski