Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Wojciechowi Wiewiórowskiemu.

wwRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Wojciechowi Wiewiórowskiemu z Katedry Informatyki Prawniczej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci autorstwa cyklu publikacji pod tytułem „Prawne gwarancje zrównoważonego przetwarzania informacji w czasach Big Data”.

Osiągnięcie to zostało uznane za oryginalne i wysokiej jakości, a tezy głoszone przez Habilitanta w głównej mierze za wyprzedzające stan rozwoju prawa nowych technologii. Pozytywnie został oceniony także pozostały dorobek Habilitanta. Na szczególne uznanie zdaniem Komisji zasłużyła wyjątkowo intensywna aktywność konferencyjna i popularyzatorska Habilitanta, głównie na forum międzynarodowym. W dorobku Habilitanta doceniono ponadto umiejętność łączenia pracy naukowej z działalnością dydaktyczną, organizacyjną oraz publiczną. Poglądy Habilitanta wyrażone w publikacjach zostały uznane za tym bardziej cenne, że nie wynikają jedynie z szerokiej wiedzy teoretycznej, ale także z szerokiego spojrzenia praktycznego, jak nowe technologie mogą się rzeczywiście przekładać na różne aspekty prawa, w tym głównie dotyczące ochrony danych osobowych, przetwarzania tych danych i ochrony prywatności.

Życzymy Panu dr. hab. Wojciechowi Wiewiórowskiemu dalszych sukcesów.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Styczeń 2021 - 09:41; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Styczeń 2021 - 09:48; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski