Profil Wydziału w portalu społecznościowym LinkedIn

Z przyjemnością informujemy, że 8 grudnia 2020 r., zgodnie z nową polityką informacyjną, powstał profil naszego Wydziału w międzynarodowym portalu społecznościowym LinkedIn.
LinkedIn jest najpopularniejszym portalem społecznościowym dla profesjonalistów. Obecnie posiada ponad 700 mln użytkowników na całym świecie i notuje ponad 670 mln odwiedzin miesięcznie. 40% użytkowników LinkedIn korzysta z niego codziennie.
Najlepsze wydziały i szkoły prawa na świecie posiadają swoje profile na portalu LinkedIn. Wśród licznych zalet tego faktu warto wymienić najważniejsze:
- profil Wydziału jest prowadzony w języku polskim oraz angielskim; informacje na temat profesjonalnych osiągnięć i inicjatyw składających się na dorobek społeczności Wydziału (referaty, publikacje naukowe itp.) w innych językach kongresowych – pragniemy publikować – z Państwa pomocą – również w tych językach;
- w informacjach dotyczących konkretnej osoby (autora/ki publikacji, wygłaszającej/go referat, redaktora/ki monografii wieloartykułowej itp.), która posiada swój personalny profil na LinkedIn – zawsze podpinamy ten profil do wiadomości na profilu Wydziału, co sprawia, że profil promuje nie tylko Wydział, ale także swoich pracowników, studentów oraz współpracowników naukowych i dydaktycznych;
- informacje na temat sukcesów i osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych naszych pracowników oraz studentów będą docierać do bardzo szerokiego grona odbiorców – profesjonalistów oraz studentów reprezentujących wszystkie gałęzie i dziedziny wiedzy i nauki, których dotyczy działalność Wydziału oraz członków jego społeczności;
- zasięg wiadomości publikowanych na portalu LinkedIn jest bez porównania większy niż zasięg strony internetowej Wydziału. Informacje publikowane na profilu LinkedIn mają szansę dotrzeć do konkretnej grupy zainteresowanych, profesjonalnych odbiorców, co wpływa znacząco na popularyzację sukcesów naszych pracowników i studentów oraz wzmacnianie pozytywnego, profesjonalnego wizerunku Wydziału w kraju i zagranicą.
- społecznościowy charakter portalu LinkedIn umożliwia interakcję, jak np. reakcje na wpisy, dyskusje i komentarze, nawiązywanie spersonalizowanych kontaktów zawodowych między użytkownikami portalu

Wydział dołączył do LinkedIn jako instytucja edukacyjna z obszaru szkolnictwa wyższego. Powoduje to, że każdy absolwent/ka naszego Wydziału będący/a użytkownikiem LinkedIn -- może w swoim profilu profesjonalnym ustawić (podlinkować) nasz Wydział jako miejsce uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Serdecznie do tego zachęcamy. W ten sposób buduje się baza absolwentów (alumni), która dodatkowo wzmacnia wizerunek Wydziału i jego atrakcyjność jako partnera do współpracy.

Dotychczasowe statystyki profilu Wydziału na portalu LinkedIn znacząco przerosły nasze oczekiwania. Możemy wręcz mówić o pierwszym sukcesie tej inicjatywy. W ciągu zaledwie 5 tygodni zdobyliśmy 209 stałych czytelników (followers), z których blisko 30% to czytelnicy zagraniczni. Opublikowano 20 wiadomości dotyczących sukcesów związanych z karierą zawodową naszych pracowników.
Zasady publikacji materiałów na LinkedIn precyzuje Zarządzenie Dziekana WPiA UG z 2 listopada 2020 r. w sprawie zasad zamieszczania materiałów za pośrednictwem kanałów informacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UG.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego profilu Wydziału na portalu LinkedIn oraz rozpowszechniania informacji o jego powstaniu, a także – ustawiania linku do profilu Wydziału w ustawieniach własnych profili zawodowych na portalu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Styczeń 2021 - 10:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 22. Styczeń 2021 - 11:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski