Program małych grantów – UGrants został uruchomiony

Program małych grantów – UGrants to kolejne działanie realizowane w Uniwersytecie Gdańskim w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).  

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. W 2021 roku w ramach programu otwarte zostaną cztery konkursy dedykowane doktorantom ze szkół doktorskich UG oraz nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej:  

  1. UGrants-start – obejmuje wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. 
  2. UGrants–first – ma za zadanie wsparcie naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach  
  3. UGrants-bridge – dotyczy zwiększenia efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz   publikowania w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach  
  4. UGrants–advanced – obejmuje wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. 

Program UGrants jest kolejnym, po Programie Publikacyjnym elementem realizowanym w ramach programu IDUB, którego założeniem jest uzyskanie statusu Uczelni Badawczej.

Szczegółowe informacje na temat zasad i wytycznych składania wniosków znajdują się pod adresem: https://ug.edu.pl/nauka_ug/inicjatywa_doskonalosci_-_uczelnia_badawcza/program_malych_grantow

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Styczeń 2021 - 14:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 29. Styczeń 2021 - 14:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski