Wystąpienie prof. Kamila Zeidlera podczas 14. Kongresu ONZ nt. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości

img

Podczas odbywającego się w dniach 7-12 marca 2021 r. w Kyoto 14. Kongresu ONZ nt. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach sesji dotyczącej regulacji międzynarodowego przepływu dóbr kultury i poszukiwania ujednoliconych rozwiązań w prawie karnym i prawie cywilnym, prof. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG został zaproszony do wygłoszenia wykładu pt. „System of Law: Cultural Heritage Protection between Public and Private Law”. 
Sesji przewodniczył prof. Toshiyuki Kono, prorektor Uniwersytetu Kyushu w Fukuoce, a referaty wygłosili także prof. Stefano Manacorda (University of Campania w Neapolu), prof. Ren Yatsunami (Uniwersytet Kyushu) oraz prof. Kanako Takayama (Uniwersytet Kyoto). 
Co więcej, tego samego dnia odbyła się promocja książki „Crime Prevention and Justice in 2030: The UN and the Universal Declaration of Human Rights” pod red. prof. Helmuta Kury i prof. Sławomira Redo, w której znalazł się artykuł autorstwa prof. Kamila Zeidlera i mgr Julii Stepnowskiej, doktorantki na Wydziale Prawa i Administracji UG, zatytułowany „United Nations Perspective on Preventing Transnational Organised Crime Against Cultural Property in the Era of Sustainable Development and Restitution Arguments”. 
 
W roku planowanego w 2020 Kongresu w Kyoto przypadła 50. rocznica podpisania Konwencji UNESCO dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, która została przyjęta na Konferencji Generalnej UNESCO 14 listopada 1970 roku. Od czasu przyjęcia tej Konwencji, bardzo rozwinęły się regulacje prawne i dyskusja dotyczące walki z nielegalnym obrotem dobrami kultury. W ramach opracowywania regulacji, podczas spotkań państw–stron Konwencji, nieustannie podkreślane jest znaczenie synergii między Konwencją UNESCO z 1970 r. a innymi normami międzynarodowymi, m.in. Konwencją UNIDROIT z 1995 r. dotyczącej skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury. 
Ponadto, UNESCO i jego organizacje partnerskie, takie jak UNIDROIT, INTERPOL, ICOM i inne, są świadome związku między nielegalnym handlem dobrami kultury a przestępczością zorganizowaną. Biorąc pod uwagę istniejące nadużycia przy handlu dziełami sztuki, w tym wykorzystywanie rynku sztuki do prania pieniędzy lub terroryzmu, skuteczność i adekwatność obecnych przepisów, dotyczących międzynarodowego przepływu dóbr kultury, należy zbadać zarówno z punktu widzenia prawa karnego, jak i prawa cywilnego. Z tych perspektyw omówiono podczas sesji współczesne wyzwania związane z nielegalnym handlem dobrami kultury w ramach ogólnej tematyki 14. Kongresu ONZ nt. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości: „Postęp w zapobieganiu przestępczości, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność”. 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Marzec 2021 - 08:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 10. Marzec 2021 - 08:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski