Zmarł śp. prof. Stefan Raszeja

Stefan RaszejaZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. Stefana Raszei, w przeszłości pracownika naszego Wydziału, a także wieloletniego kierownika Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku (1964-1993), dziekana Wydziału Lekarskiego (1966-1969), prorektora ds. nauki (1969-1971) oraz rektora AMG w kadencji  1972-1975. 

Profesor Stefan Raszeja urodził się w 1922 r. w Starogardzie Gdańskim w rodzinie nauczycielskiej. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” i Armii Krajowej. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu. Był autorem lub współautorem blisko 300 publikacji z zakresu m.in. medycyny sądowej, toksykologii sądowo-lekarskiej, genetyki, deontologii lekarskiej i odpowiedzialności prawnej lekarza. Działalność naukowo-badawcza Profesora miała istotny wpływ na naukę kryminalistyki i praktykę stosowania prawa karnego.

Prof. Stefan Raszeja piastował wysokie stanowiska w krajowych i międzynarodowych instytucjach naukowych. Był m.in.: wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Sądowych, wiceprzewodniczącym Zespołu Krajowych Specjalistów ds. Medycyny  Sądowej, reprezentantem specjalności medycyna sądowa w Komisji Rady Naukowej MZiOS ds. Ustalania Kryteriów Śmierci Człowieka, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, inicjator i redaktorem naukowym rocznika „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, członkiem redakcji m.in. „American Journal of Forensic Medicine and Pathology", "Rechtsmedizin" i "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii".

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 marca 2021 r. o godz. 12:30 na cmentarzu Gdańsk-Srebrzysko (ul. Srebrniki 12, nowa kaplica).

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. Marzec 2021 - 08:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 12. Marzec 2021 - 08:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski