Czwarte z cyklu seminariów "Judicial Character in Hard Times"

Ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach organizowanych przeze Prof. Jerzego Zajadło oraz dr hab. Tomasza Widlaka prof. UG seminarium "Judicial Character in Hard Times" jutro (czwartek 27 maja) o godz. 16:00 (MS Teams). Gościem i prelegentem będzie Profesor Amalia Amaya Navarro (National Autonomous University of Mexico oraz Edinburgh Law School). Tytuł wystąpienia Prof. Amaya Navarro brzmi: "Virtue, legal reasoning and judicial ethics".

Serdecznie zapraszamy !

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFiMzJlODAtNzMxOS00OTIzLTkyNWQtMTk2ODY3ZTdkNjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%226f166f60-90e5-4e32-bedc-e4c9a180b38a%22%7d

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Maj 2021 - 17:02; osoba wprowadzająca: Wojciech Jankowski Ostatnia zmiana: środa, 26. Maj 2021 - 17:02; osoba wprowadzająca: Wojciech Jankowski