Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Uniwersytetem Gdańskim

W dniu 20 lipca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu doszło do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentowanym przez Zastępcę Rzecznika – pana Jacka Cieplaka oraz Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG.

 

Porozumienie to zakłada m.in. współdziałanie środowiska akademickiego z Biurem Rzecznika i otoczeniem biznesowym w zakresie badań naukowych, transferu wiedzy i innowacji mających na celu promowanie roli Rzecznika MŚP dla rozwoju wolności działalności gospodarczej, wspólne wypracowywanie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Lipiec 2021 - 20:26; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Listopad 2021 - 11:33; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski