Ogłoszenie wyborcze. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. AKTUALIZACJA

wpia
 

Zarządzenie nr 3/21 z dnia 17 października 2021 roku
w sprawie odwołania zebrania wyborczego pracowników Wydziału Prawa i
Administracji UG niebędących nauczycielami akademickimi


 


 

Gdańsk, dnia 7 października 2021 r.
OGŁOSZENIE WYBORCZE

KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

ogłasza wybory do Rady Wydziału Prawa i Administracji
na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.
w grupie

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Głosowanie odbędzie się na zebraniu wyborczym, które
zostało zwołane na dzień 18 października 2021 r. o godz. 9.00
w auli im. Profesora Mariana Cieślaka.

Jeżeli w zebraniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50%
uprawnionych do głosowania, tego samego dnia o godz. 9.15 w auli im. Profesora
Mariana Cieślaka odbędzie się zebranie w drugim terminie. Do przeprowadzenia
zebrania w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do
głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną uwzględnione przy
obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim
terminie

Kandydatów na członków Rady Wydziału Prawa i Administracji należy zgłaszać do
dnia 14 października 2021 r. do Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji załączając
pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Wydziału. Zgłoszenie kandydata może być również
dokonane mailem na adres:
aleksandra.kudla@ug.edu.pl w tym samym terminie. Do zgłoszenia
mailowego należy dołączyć skan ze zgodą na kandydowanie.
W tym samym terminie oraz w ten sam sposób mogą być zgłaszani kandydaci na
Przewodniczącego Zebrania oraz do komisji skrutacyjnej.

Informacje o kandydatach do Rady Wydziału, na Przewodniczącego
zebrania oraz o proponowanym składzie komisji skrutacyjnej zostaną
wysłane wszystkim uprawnionym do głosowania mailem w terminie do
dnia 16 października 2021 r.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG


 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Październik 2021 - 09:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 08:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski